FORGLU – Forkurs i matematikk

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Hva lærer du?

Forkurset baserer seg på læreplaner fra fellesfaget i matematikk (1P+2P) fra videregående opplæring. Sentrale temaer under forkurset er statistikk, sannsynlighet, tall og algebra, økonomi, geometri og funksjoner.

Opptak og adgangsregulering

For å være kvalifisert til forkurset i matematikk må du ha

  • gjennomsnittskarakter mellom 3 og 3,99 i matematikk (224 timer)
  • generell studiekompetanse (GSK) eller realkompetanse
  • gjennomsnittskarakter 3 eller bedre i norsk (393 timer)
  • minst 35 skolepoeng

Hvis du har bestått ett av følgende programfag: S1, S2, R1 eller R2 dekker du karakterkravet i matematikk, og du trenger derfor ikke forkurset for å kunne søke deg inn på lærerutdanningen. 

Du melder deg på forkurset via Samordna opptak sine nettsider. Frist for påmelding til forkurset 2019 er 27. juni. Du kan ta forkurset ved hvilket som helst av lærestedene som tilbyr forkurset, uavhengig av hvor du har søkt lærerutdanning.

Undervisning

Metis Privatistskole AS gjennomfører undervisningen og den faglige veiledningen på forkurset i matematikk ved Universitetet i Oslo. Du vil også få tilgang til deres læringsplattform. Metis har lang erfaring med å veilede og forberede studenter til eksamen i 1P og 2P. Erfaringen deres, og erfaringer fra tidligere forkurs i matematikk, tilsier at det krever høy egeninnsats fra den enkelte student for å bestå den nasjonale prøven.

Det er undervisning på forkurset hver dag fra kl. 09.15-11.45, og mulighet til å jobbe individuelt med veiledning fra lærere hver dag fra kl. 12.15-14.15. Til undervisningen er det viktig at du tar med egen pc, høretelefoner, kalkulator, linjal og skrivesaker. Formiddagsundervisningen på kurset streames fra tilsvarende forkurs i Bergen. Se semestesiden for detaljert undervisningsplan

For å få mest mulig utbytte av forkurset anbefaler vi at dere møter til undervisningen og at dere setter av tid til oppgaveløsing også ut over undervisningen som tilbys på forkurset. 

I forbindelse med forkurset er det blitt utviklet en nasjonal ressurs, en MOOC, som er tilgjengelig for alle studenter på forkurset.
Veiledning for pålogging til MOOC.

Eksamen

Den nasjonale prøven for deltagere på forkurset ved Universitetet i Oslo avholdes mandag 29. juli fra kl. 9-14 i Silurveien 2. Det ligger prøveveiledninger for den nasjonale prøven tilgjengelig på semestersiden.

Beskrivelse av prøven:

Prøven varer i 5 timer og består av to deler:

  • På del 1 er skrivesaker, passer, linjal og vinkelmåler eneste tillatte hjelpemidler. På del 1 er det ikke tillatt å bruke datamaskin.
  • På del 2 skal kandidaten bruke GeoGebra og regneark. Disse programmene vil være installert på universitetets stasjonære PC-er som skal brukes under del 2 av eksamen. På del 2 er det tillatt med hjelpemidler. Digitale hjelpemidler må lagres på minnepenn. Bruk av internett er ikke tillatt.

Del 1 og Del 2 av prøven deles ut samtidig til kandidatene. Etter nøyaktig 2 timer skal besvarelsen på Del 1 leveres inn. Samtidig kan digitale verktøy og andre hjelpemidler til bruk i Del 2 tas fram. I enkelte oppgaver i Del 2 skal kandidaten bruke digitale verktøy. 

Besvarelsen på Del 2 skal leveres inn innen 5 timer etter prøvestart. Kandidaten kan begynne på Del 2 når som helst, men uten hjelpemidler fram til det har gått 2 timer og besvarelsen på Del 1 er levert inn.

Kandidatene har ikke anledning til å kommunisere med hverandre eller utenforstående under prøven. 

Se tidligere prøver fra 2016-2018 på den nasjonale nettside til kurset.

Karakterskala

Kandidaten får enten «Bestått» eller «Ikke bestått» som sluttkarakter. «Bestått» betyr at kandidaten har fått karakteren 4 eller høyere.
«Ikke bestått» betyr at kandidaten har fått karakteren 3 eller lavere.

Resultat på prøven blir kunngjort ca. en uke etter prøvedagen. Kandidaten vil få melding og e-post fra Samordna opptak om at sensuren er klar. 

Begrunnelse og klage

Klage på karakter
Du vil få nærmere beskjed om hvordan du går frem med en eventuell klage når sensuren foreligger.

Klage på formelle feil
En eventuell klage på formelle feil skal rettes til forkurs-matematikk@ils.uio.no

 

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Utsatt prøve er for kandidater som på grunn av sykdom eller annen dokumentert gyldig grunn for fravær ikke kunne avlegge ordinær prøve. Dato for utsatt prøve er 21. august 2019.

Støtte fra Lånekassen

Lånekassen godkjenner forkurset som støtteberettiget, det vil si at du kan søke om lån og stipend. I tillegg til én måned med lån og stipend etter ordinære satser, vil du kunne søke om et ekstralån.

Forkurset vil være tilgjengelig på nettsøknaden for 2018-2019 fra og med 9. juni under navnet "Forkurs i matematikk for opptak til lærerutdanningene, 1 md sommer". Ved å velge søknaden "Stipend og lån til høyere og annen utdanning" på Lånekassens nettsider, kan du velge riktig lærested og sommerkurs. Får å få tilgang til søknaden må du logge deg inn på "Dine sider" på lanekassen.no og velge søknaden for 2018-2019.

Fakta om emnet

Studiepoeng

0

Undervisning

1. juli - 26. juli

Eksamen

Dato for den avsluttende nasjonale prøven er mandag 29. juli 2019.