Dette emnet er nedlagt

FORGLU – Forkurs i matematikk

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Hva lærer du?

Forkurset baserer seg på læreplaner fra fellesfaget i matematikk (1P+2P) fra videregående opplæring. Sentrale temaer under forkurset er statistikk, sannsynlighet, tall og algebra, økonomi, geometri og funksjoner.

Opptak og adgangsregulering

For å være kvalifisert til forkurset i matematikk må du ha

  • gjennomsnittskarakter mellom 3 og 3,99 i matematikk (224 timer)
  • generell studiekompetanse (GSK) eller realkompetanse
  • gjennomsnittskarakter 3 eller bedre i norsk (393 timer)
  • minst 35 skolepoeng

Hvis du har bestått ett av følgende programfag: S1, S2, R1 eller R2 dekker du karakterkravet i matematikk, og du trenger derfor ikke forkurset for å kunne søke deg inn på lærerutdanningen. 

Undervisning

I forbindelse med forkurset er det blitt utviklet en nasjonal ressurs, en MOOC, som er tilgjengelig for alle studenter på forkurset.
Veiledning for pålogging til MOOC.

Eksamen

Karakterskala

Kandidaten får enten «Bestått» eller «Ikke bestått» som sluttkarakter. «Bestått» betyr at kandidaten har fått karakteren 4 eller høyere.
«Ikke bestått» betyr at kandidaten har fått karakteren 3 eller lavere.

Resultat på prøven blir kunngjort ca. en uke etter prøvedagen. Kandidaten vil få melding og e-post fra Samordna opptak om at sensuren er klar. 

Begrunnelse og klage

Klage på karakter
Du vil få nærmere beskjed om hvordan du går frem med en eventuell klage når sensuren foreligger.

Klage på formelle feil
En eventuell klage på formelle feil skal rettes til forkurs-matematikk@ils.uio.no

 

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Utsatt prøve er for kandidater som på grunn av sykdom eller annen dokumentert gyldig grunn for fravær ikke kunne avlegge ordinær prøve. Dato for utsatt prøve er 21. august 2019.

Støtte fra Lånekassen

Lånekassen godkjenner forkurset som støtteberettiget, det vil si at du kan søke om lån og stipend. I tillegg til én måned med lån og stipend etter ordinære satser, vil du kunne søke om et ekstralån.

Forkurset vil være tilgjengelig på nettsøknaden for 2018-2019 fra og med 9. juni under navnet "Forkurs i matematikk for opptak til lærerutdanningene, 1 md sommer". Ved å velge søknaden "Stipend og lån til høyere og annen utdanning" på Lånekassens nettsider, kan du velge riktig lærested og sommerkurs. Får å få tilgang til søknaden må du logge deg inn på "Dine sider" på lanekassen.no og velge søknaden for 2018-2019.

Fakta om emnet

Studiepoeng

0