FORGLU – Forkurs i matematikk

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Hva lærer du?

Forkurset baserer seg på læreplaner fra fellesfaget i matematikk (1P+2P) fra videregående opplæring. Sentrale temaer under forkurset er statistikk, sannsynlighet, tall og algebra, økonomi, geometri og funksjoner.

Opptak og adgangsregulering

For å være kvalifisert til forkurset i matematikk må du ha

  • gjennomsnittskarakter mellom 3 og 3,99 i matematikk (224 timer)
  • generell studiekompetanse (GSK) eller realkompetanse
  • gjennomsnittskarakter 3 eller bedre i norsk (393 timer)
  • minst 35 skolepoeng

Har du bestått et av programfagene i matematikk fra videregående skole (S1, S2, R1 eller R2) bortfaller karakterkravet i matematikk, og du trenger derfor ikke forkurset for å kunne søke deg inn på lærerutdanningen. 

Du kan ta forkurset ved hvilket som helst av lærestedene som tilbyr forkurset, uavhengig av hvor du har søkt lærerutdanning. Du melder deg på forkurset via Samordna opptak sine sider. Frist for påmelding til forkurs 2019 er 27. juni.

Undervisning

Metis Privatistskole AS gjennomfører undervisningen og den faglige veiledningen på forkurset i matematikk ved Universitetet i Oslo. De har lang erfaring med å veilede og forberede studenter til eksamen i 1P og 2P. Erfaringen deres, og erfaringer fra tidligere forkurs i matematikk, tilsier at det krever høy egeninnsats fra den enkelte student for å bestå den nasjonale prøven.

For å få mest mulig utbytte av forkurset anbefaler vi at dere møter til undervisningen og at dere setter av tid til oppgaveløsing også ut over undervisningen som tilbys på forkurset.

Mer informasjon om undervisning på forkurset kommer

Eksamen

Den nasjonale prøven for deltagere på forkurset ved Universitetet i Oslo avholdes mandag 29. juli i Silurveien 2. 

Beskrivelse av prøven 2018:

Prøven varer i 5 timer og består av to deler.

  • På del 1 er skrivesaker, passer, linjal og vinkelmåler eneste tillatte hjelpemidler. På del 1 er det ikke tillatt å bruke datamaskin.
  • På del 2 skal kandidaten bruke GeoGebra og regneark. Disse programmene vil være installert på universitetets stasjonære PC-er som skal brukes under del 2 av eksamen. På del 2 er det tillatt med hjelpemidler. Digitale hjelpemidler må lagres på minnepenn. Bruk av internett er ikke tillatt.

Kandidatene har ikke anledning til å kommunisere med hverandre eller utenforstående under prøven. 

Karakterskala

Kandidaten får enten «Bestått» eller «Ikke bestått» som sluttkarakter. «Bestått» betyr at kandidaten har fått karakteren 4 eller høyere.
«Ikke bestått» betyr at kandidaten har fått karakteren 3 eller lavere.

Resultat på prøven blir kunngjort ca. en uke etter prøvedagen. Kandidaten vil få melding og e-post fra Samordna opptak om at sensuren er klar. 

Begrunnelse og klage

Klage på karakter
Du vil få nærmere beskjed om hvordan du går frem med en eventuell klage når sensuren foreligger.

Klage på formelle feil
En eventuell klage på formelle feil skal rettes til forkurs-matematikk@ils.uio.no

 

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Utsatt prøve er for kandidater som på grunn av sykdom eller annen dokumentert gyldig grunn for fravær ikke kunne avlegge ordinær prøve. Dato for utsatt prøve er 21. august 2019.

Støtte fra Lånekassen

Lånekassen godkjenner forkurset som støtteberettiget, det vil si at du kan søke om lån og stipend. I tillegg til én måned med lån og stipend etter ordinære satser, vil du kunne søke om et ekstralån.

Gjelder gjennomføring 2018

Forkurset vil være tilgjengelig på nettsøknaden for 2017-2018 fra og med 14. mai under navnet "Forkurs i matematikk for opptak til lærerutdanningene, 1 md sommer". Ved å velge søknaden "Stipend og lån til høyere og annen utdanning" på Lånekassens nettsider, kan studentene velge riktig lærested og sommerkurs. Får å få tilgang til søknaden må du logge deg inn på "Dine sider" på lanekassen.no og velge søknaden for 2017-2018.

Fakta om emnet

Studiepoeng

0

Undervisning

1. juli - 26. juli

Eksamen

Dato for den avsluttende nasjonale prøven er mandag 29. juli 2019