Fraværsreglement

Det er obligatorisk undervisning i fagdiaktikk, practicum og seminarene i de integrerte ukene.

Du må være tilstede i minst:

  • 6 av 10 samlinger* i fagdidaktikk
  • 4 av 7 samlinger* i practicum
  • 2 av 4 samlinger * i seminarene i de integrerte ukene

*En  «samling» er en dobbelttime (2x45 min).

Fravær utover dette fører normalt sett til at studiet må avbrytes.

Det er kun dokumentert fravær (sykemelding o.l.) som kan godkjennes ut over dette. Vi gjør oppmerksom på at planlagte ferier, jobbsituasjoner eller private arrangementer ikke vil gi grunnlag for fritak fra undervisning.

For praksis gjelder et eget fraværsreglement. Se Retningslinjer for praksis.

 

 

 

 

Publisert 27. juni 2013 10:42