Mikroundervisning

Her finner du en beskrivelse av mikroundervisningskurset, som er en obligatorisk komponent i PPU3210. Det er viktig å være godt forbederedt til dette kurset!

På dette kurset skal du øve deg i grunnleggende undervisningsferdigheter, samt å vurdere egen og andres undervisning. Du skal planlegge en kort undervisningssekvens, for eksempel oppstart eller avslutning på en undervisningsøkt (ca. 7 minutter). Ta utgangspunkt i undervisningsopplegget som du lagde i seminarene i den første integrerte uka. Undervisningen foregår i små grupper, og dere skifter på å være lærer og elever.

Bruk malen "Plan for undervisningsopplegg" til å lage en detaljert plan for den undervisningssekvensen du velger. Gjør kort rede for klassetrinn, fag, læreplanmål, det aktuelle tema og hvordan sekvensen passer inn i resten av planen. Ta med 8 kopier av denne undervisningsplanen til kurset.

På kurset skal du gå inn i rollen som lærer og gjennomføre den forberedte undervisningssekvensen. De andre studentene i gruppen vil være elever. Sekvensen filmes og vil etterpå bli brukt som utgangspunkt for veiledning og samtale i gruppen. Eksempler på hva som kan bli vektlagt i veiledningen er retoriske komponenter som kroppsspråk, øyekontakt og stemmebruk, lærerens (studentens) dialogiske kommunikasjon med elevene, bruk av tavle og ev. andre hjelpemidler.

Av praktiske årsaker er det ikke anledning til å anvende digitale læremidler i tilknytning til dette kurset. Kurset er obligatorisk og varer i ca. 4 timer.

Publisert 21. mai 2013 15:02 - Sist endret 4. sep. 2013 18:33