Krav til oppmøte

Undervisningen i PROF1015 starter i uke 33.

Krav til oppmøte i undervisningen

Undervisningen i PROF1015 starter i uke 33 og oppstartsforelesningen krever obligatorisk tilstedeværelse.

Totalt er det 7 seminarer i løpet av semesteret: 5 seminarer i pedagogikk og 1 i hvert av dine didaktiske fag. Med oppstartsforelesningen er det dermed 8 obligatoriske undervisningsaktiviteter i emnet. Det kreves tilstedeværelse i minimum 6 av disse 8 aktivitetene for å kunne gå opp til eksamen i PROF1015. 

 

Du må følge med på din tilstedeværelse

Tidspunktet for seminarene i emnet vil du finne i Mine studier og i timeplanen på semestersiden. Du må også sette deg inn i semesterruta for emnet. Du er selv ansvarlig for å kontrollere at din tilstedeværelse er registrert korrekt i alle undervisningsaktiviteter samt andre obligatoriske aktiviteter i emnet, og å melde fra til faglærer om eventuell feilregistrering av ditt oppmøte. Registrert oppmøte sjekker du på denne måten i StudentWeb.

Frist for å melde fra til faglærer om eventuelle feilregistreringer av oppmøte er 7 virkedager etter det aktuelle seminaret.

 

Overskridelse av fraværskvoten

Hvis fraværet ditt overskrider fraværsgrensen i emnet vil du ikke få godkjent den obligatoriske aktiviteten og du vil ikke kunne ta eksamen i emnet. Du må delta i all undervisning på nytt neste gang du gjennomfører emnet.

 

Sykdom eller annet gyldig fravær

Hvis du på grunn av a) sykdom, eller b) andre (u)forutsette hendelser i forbindelse med offentlige verv, alvorlige familiesituasjoner e.l., overskrider fraværsgrensen må du informere administrativt ansvarlig for emnet om fraværet så fort som mulig og levere dokumentasjon innen fredag i påfølgende uke slik at vi kan foreta en helhetlig vurdering. Dokumentasjonen skal vise eksplisitt at den gjelder for fraværsdatoen.

Bruk nettsskjema til å laste opp gyldig dokumentasjon.

Krav til oppmøte i praksis

Det er 15 dager obligatorisk praksis i emnet:

  • 1 dag gjennomføres som digital praksisdag
  • 1 dag som en praksisforberedende dag
  • 1 dag som mikroundervisning 
  • 12 dager gjennomføres som gruppepraksis ved en skole
  •  
  • Uten gyldig fraværsgrunn kreves 100% oppmøte for å få godkjent praksis i alle de fire delene av praksis. Ved dokumentert gyldig fraværsgrunn kan inntil 2 dagers fravær godkjennes. Gyldig grunn kan være sykdom eller møteplikt ved verv som folkevalgt. Ved andre fraværsårsaker vil ILS avgjøre hvorvidt årsaken gir godkjent fravær. Mikroundervisning krever 100% oppmøte.

Ved fravær fra 12-dagers gruppepraksis må studenten selv levere dokumentasjon til skolen, og plikter i tillegg å gi veileder ved praksisskolen beskjed om fraværet så tidlig som mulig. Dersom antallet gyldig dokumenterte fraværsdager i praksisperioden overstiger maksimalt tillatt fravær for den aktuelle praksisperioden, må ILS kontaktes. ILS og praksisskolen må deretter vurdere muligheten for å tilby utvidet praksis. ILS og praksisskolen avgjør om alt fravær må tas igjen eller om fraværet som overstiger maksimalt tillatt fravær må tas igjen. Hvis det ikke er mulig å tilby utvidet praksis, vil praksis normalt ikke bli godkjent/bestått. Studenten kan ikke kreve at ILS eller praksisskolen utvider praksisperioden.

Publisert 8. mai 2019 11:45 - Sist endret 7. nov. 2022 12:54