Mikroundervisning

            

Mikroundervisning                                                                                                            

Mikroundervisningen er en læringsaktivitet som foregår i grupper på 6-7 studenter med en veileder tilstede. I mikroundervisningen får du prøve deg som lærer ved å gjennomføre en kort undervisningssekvens foran en gruppe medstudenter.

Mikroundervisningen har en varighet på fire timer og deltakelse er obligatorisk. Påmelding skjer via læringsplattformen Canvas. Om du ikke får deltatt i økten du er påmeldt på grunn av sykdom må du snarest kontakte administrasjonen på lektorprogrammet@ils.uio.no.

 

Oppgaveinstruks

Du skal planlegge og gjennomføre en 5-minutters oppstart der du introduserer et tema og forteller elevene dine hvordan de skal jobbe med stoffet resten av timen.

Planlegging av undervisningssekvensen foregår i seminargruppa der du får veiledning av seminarleder.

Når du planlegger undervisningssekvensen skal du ta utgangspunkt i denne situasjonsbeskrivelsen:

Klasse 10E ved Marken ungdomsskole består av 30 elever, det er 16 gutter og 14 jenter. Det er en torsdag i begynnelsen av april, rett før påske og elevene begynner å innse alvoret i innspurten mot skriftlige og muntlige avsluttende eksamener.  Det er stort mangfold i klassen og de er som tiendeklassinger flest opptatte av seg selv, av medelever og faglige resultater nå mot slutten av ungdomsskolen. Klokken er 8.05, elevene er på plass ved pultene sine, du har minnet dem om å slå av lyden og legge vekk mobilen og pc-ene skal være lukket. 

 

Ta utgangspunkt i ett av fagene dine og kompetansemål fra læreplanen til tiende trinn. Legg vekt på

  • å aktivere elevenes forkunnskaper/ «repetere» kort hva dere gjorde forrige time
  • å forklare hva som er læringsmål for timen
  • å forklare elevene hvordan de skal jobbe med lærestoffet

 

På mikroundervisningskurset skal du gå inn i rollen som lærer og gjennomføre den undervisningssekvensen som du har planlagt. De andre studentene i gruppen skal være elever. Sekvensen vil bli filmet og deretter brukt som utgangspunkt for veiledning og samtale i gruppen.

Ta med 8 kopier av undervisningsplanen når du møter til mikroundervisningen.

Av praktiske årsaker er det ikke anledning til å benytte digitale læremidler som f.eks. Power Point når du skal gjennomfører din undervisningssekvens.

 

Plan for undervisningsopplegg

 

Mikroundervisning krever 100% oppmøte. Om du ikke kan møte til økten du er satt opp på må du snarest ta kontakt med administrasjonen på lektorprogrammet@ils.uio.no samt levere inn dokumentasjon på fraværet.

Publisert 7. mai 2018 10:46 - Sist endret 7. sep. 2020 23:07