Mikroundervisning

Mikroundervisningen er en læringsaktivitet som foregår i grupper på 6-7 studenter med en veileder tilstede. I mikroundervisningen får du prøve deg som lærer ved at du gjennomfører en kort undervisningssekvens foran en gruppe elever (de andre deltakerne på mikroundervisningskurset). Sekvensen vil bli filmet og deretter brukt som utgangspunkt for veiledning og samtale i gruppen.

Mikroundervisningskurset har en varighet på fire timer og deltakelse er obligatorisk. I løpet av de fire timene får alle deltakerne prøvd seg som lærere for resten av gruppen. Påmelding skjer via læringsplattformen Canvas, vi sender ut en kunngjøring i Canvas når påmeldingen åpner. Om du ikke får deltatt i økten du er påmeldt på grunn av sykdom, må du snarest kontakte administrasjonen på lektorprogrammet@ils.uio.no.

Oppgaveinstruksen: 

Du skal bruke skjemaet Plan for undervisningsopplegg og planlegge og gjennomføre en 5-minutters undervisningssekvens der du som lærer starter en time, introduserer et tema og gir instruks til elevene dine hvordan du har tenkt at de skal jobbe med stoffet resten av timen. Medstudentene dine skal innta rollen som elever. Medstudentene dine får et par minutter til å lese gjennom undervisningsplanen og «forberede seg faglig» på elevrollen de skal spille. 

Planlegging av undervisningssekvensen foregår i seminargruppa der du får veiledning av seminarleder. Når du planlegger undervisningssekvensen skal du ta utgangspunkt i ett av dine fags kompetansemål fra læreplanen til tiende trinn og følgende situasjonsbeskrivelse:

Klasse 10E ved Marken ungdomsskole består av 30 elever, det er 16 gutter og 14 jenter i klassen. Det er stort mangfold i klassen og elevene er som tiendeklassinger flest opptatte av seg selv, av medelever og av faglige resultater nå mot slutten av ungdomsskolen. Du skal undervise en torsdag morgen i begynnelsen av april, det er rett før påske og elevene begynner å innse alvoret i innspurten mot skriftlige og muntlige avsluttende eksamener.

Klokken er 8.05, elevene sitter ved pultene sine og du har tatt oppmøte.

I undervisningssekvensen skal du legge vekt på:

  • å skape motivasjon for timen gjennom relasjonelle handlinger (jmf forelesning om motivasjon)
  • å inkludere en form for interaksjon i løpet av sekvensen, og være oppmerksom på relasjonene i klasserommet
  • å forklare hva som er læringsmål for timen
  • å forklare elevene hvordan de skal jobbe med lærestoffet

Av praktiske årsaker er det ikke anledning til å benytte digitale læremidler som f.eks. Power Point når du gjennomfører undervisningssekvensen. MERK at du skal ha med 8 kopier av undervisningsplanen når du møter til mikroundervisningen.

Mikroundervisning krever 100% oppmøte. Om du ikke kan møte til økten du har satt deg opp på må du snarest ta kontakt med administrasjonen på lektorprogrammet@ils.uio.no og levere dokumentasjon på fraværet.

Publisert 7. mai 2018 10:46 - Sist endret 7. nov. 2022 12:58