Obligatoriske komponenter og innleveringer i PROF4045

Følgende komponenter må være fullført og godkjent for å kunne gå opp til eksamen i PROF4045:

Deltagelse i obligatorisk undervisning 

Nærmere beskrivelse av Krav til oppmøte og deltagelse i undervisning i PROF4045 finner du på semestersiden 

Innlevering av arbeidskrav til eksamen del 2: FoU-oppgaven 

Arbeidskravet består av innlevering av en metodisk plan for FoU-oppgaven og leveres i Canvas-rommet for ditt fagdidaktiske fag B. Se mer informasjon om FoU-oppgaven under "Informasjon om eksamen" på semestersiden. Frist for innlevering er 18. september kl. 16.00

Innlevering av tilleggspensum for ettfagsstudenter i naturfag

Innleveringen gjøres i Canvas-rommet for Naturfagenes didaktikk. Frist for innlevering av tilleggspensum er 23. oktober kl. 16.00

Gjennomføre spørreundersøkelse tilknyttet Profesjonsfaglig Digital Kompetanse (PfDK)

Arbeidskravet gjennomføres ved å svare på et nettskjema. Se mer informasjon i Canvas-rommet "PROF4045 20H PfDK". Frist for å svare på spørreundersøkelsen tilknyttet PfDK er 8. november kl. 16.00

Øvrige innleveringer i forbindelse med praksis:

  • Innlevering av timeplan 
    Timeplanen brukes av ILS-påhører til å planlegge påhør. Mal for timeplan finner du i fellesrommet i Canvas under modulen "Praksis". Ferdig utfylt timeplan leveres også her. Frist for innlevering av timeplan er 11. september kl. 16.00.
  • Innlevering av praksiskort 
    Praksiskortet leveres i fellesrommet i Canvas under modulen "Praksis". Frist for innlevering av praksiskortet er 20. november kl. 16.00.
Publisert 9. aug. 2018 11:01 - Sist endret 1. sep. 2020 07:47