Frister for obligatorisk aktivitet

Alle deler av obligatorisk aktivitet knyttet til emnet PED1001 må være levert i tide og bestått for å ta eksamen i emnet høsten 2021.

Oblig 1    

13.09.21

kl 15:00

Utkast av oblig1 Leveres i PDF format, Canvas

13.09.21

kl 16:00

Hverandrevurderingen fordeles.

Hver student får automatisk tildelt to tilfeldige medstudenters besvarelse som skal hverandrevurderes etter gitte kriterier

blir automatisk fordelt canvas

17.09.21

kl 15:00

Hverandrevurdering av utkast skal være gjennomført.

Leveres i PDF format, Canvas

27.09.21

kl 15:00

Endelig versjon av oblig1 Leveres i PDF format, Canvas

01.10.21

kl 15:00

Refleksjonsnotat Leveres i PDF format, Canvas
     
Oblig2    

25.10

kl 15:00

Utkast av oblig2 Leveres i PDF format, Canvas

25.10

kl 16:00

Hverandrevurderingen fordeles.

Hver student får automatisk tildelt to tilfeldige medstudenters besvarelse som skal hverandrevurderes etter gitte kriterier

blir automatisk fordelt canvas

29.10

kl 15:00

Hverandrevurdering av utkast skal være gjennomført. Leveres i PDF format, Canvas

08.11

kl 15:00

Endelig versjon av oblig2 Leveres i PDF format, Canvas

12.11

kl 15:00

Refleksjonsnotat Leveres i PDF format, Canvas
  Godkjenning av obligatorisk aktivitet kommer i Canvas. Vi godkjenner så fort vi kan etter at vi har lest oppgavene og har sjekket at alle deler av obligatorisk aktivitet er levert. Arbeid med godkjenning av obligatorisk aktivitet er tidkrevende. For at alle studenter skal få sine innleveringer grundig vurdert vil det ta noe tid før godkjenning foreligger.  

 

Publisert 31. aug. 2021 11:22 - Sist endret 20. okt. 2021 14:37