kollokvieoppgaver- 19 agust

Introduksjonsdag 4 #Planlegg semestret og skrivestrategier 

Godt arbeid er gjerne et resultat av god planlegging. For å sikre en god start på studiet er det viktig å sette av tid til å forberede og planlegge arbeidet fremover. Dette innebærer å sette seg inn i når dere skal ha forelesninger, når dere skal ha seminar og kollokviegrupper, og når fristene for de ulike arbeidskravene er. Vi anbefaler på det sterkeste at dere benytter tilbudet om forelesninger, seminarer, kollokviegrupper og faglig veiledning. Til forskjell fra videregående skole, er det svært lite obligatorisk oppmøte her på universitet, men det betyr ikke at vi forventer mindre av dere faglig. For å kunne gå opp til eksamen må dere bestå de obligatoriske arbeidskravene. Det er lett å la de formelle fristene ta kontroll over hvordan semesteret ser ut, men om dere skaffer dere oversikt fra første uke, kan dere legge en plan for hvordan dere kan jobbe gjennom semesteret og komme i gang med arbeidet tidlig. Det er viktig å lage en realistisk plan som både har plass til et sosialt liv, akademisk arbeid og ev. jobb. Bruker dere noen minutter på dette nå, gjør det studiehverdagen deres mye lettere. I går jobbet dere mye med pensum og lesestrategier. I dag skal vi jobbe mer med akademisk skriving og planlegging av semesteret, og aller først vil vi at dere skal starte med en liten individuell skriveoppgave. 

Har dere noen spørsmål i dag, ta gjerne kontakt med kollokviesentralen eller send e-post til 1aar-ped@iped.uio.no 

Oppvarmingsoppgaver: 

På emnesiden til PED1001 og UVEXFAC10 finner dere en beskrivelse av emnet og hva dere skal lære i løpet av semestret.  

Les begge beskrivelsene. På bakgrunn av hva dere har lest: 

 • Hvilke forventninger har dere til semesteret?  

 • Hva ser dere mest frem til og hvorfor? 

 • Er det noe dere gruer dere til, hva og hvordan har dere tenkt å løse dette? 

Diskuter i gruppa. Gruppeleder er ordstyrer. Referent noterer ned i et felles dokument 

Diskuter kort hvordan ta gode forelesningsnotater før dere ser dagens forelesning. 

Se dagens forelesning:  

Ta notater mens dere ser dagens forelesning. Når dere har sett den ferdig, sett av to minutter til å skrive ned: 

 • hvordan du sikrer at du får med deg innholdet i en forelesning  

 • hva du synes var de viktigste poengene  

 • noe du synes var uklart eller ikke helt forstod 

Del deretter hva dere har skrevet ned med de andre i gruppa. Diskuter hva dere har notert. Diskuter også hvordan dere sikrer dere at dere får med dere innholdet i forelesninger. Kanskje kan det være lurt å opprette et felles dokument eller en mappe for forelesningsnotater? Hjelper det å snakke med andre om forelesningen for å få bedre forståelse? Er det lurt å lese relevant pensum før en forelesning, eller etter?  Hvorfor/hvorfor ikke? 

Skrivestrategier  

Hvordan er det lurt å gå frem når du skal skrive en tekst? Hva er dine beste skrivestrategier? Noter først ned individuelt i to minutter, enten som tankekart eller i stikkordsform. Del deretter med de andre i gruppa. Lag et felles dokument hvor dere noterer ned deres beste skrivestrategier 

Skrivestarteroppgave: tenkeskriving 

Mange kan synes det er vanskelig å komme i gang med skriving, derfor vil vi introdusere dere for en nyttig startteknikk kalt tenkeskriving, som vi har hentet fra Søk&skriv. Tenkeskriving, eller en tenketekst, er en kreativ og uformell tekst som skal hjelpe dere med å komme i gang med å skrive. Det kan brukes for å få ideer, for å lære og til inspirasjon. Det er ikke meningen at dere skal tenke på hvordan dere skriver, eller hvordan produktet blir, poenget er at dere skal skrive så løst og fritt som mulig for å få frem ideer. I dag har vi valgt et tilfeldig ord fra en artikkel på Store Norske Leksikons nettside. Kanskje vet dere ingenting om dette ordet, eller kanskje vet dere masse? Uansett så vil dere oppleve at dere klarer å skrive noe selv om dere kanskje ikke vet noe særlig om temaet 😊 Dette er en god øvelse også når dere skal jobbe med arbeidskravene, men da er det naturligvis lurt å velge begreper og temaer som er relevante for problemstillingen 

 • Ta frem penn og papir. 

 • Skriv ned alt du tenker og lurer på når du hører “hest”. Du skal skrive sammenhengende i to minutter og du har ikke lov å løfte pennen/blyanten fra papiret. Fokuser på ideer og innhold, målet er å få frem ideer og tanker uten kritiske blikk.  

 • Etter to minutter kan de som ønsker dele det de har skrevet. Sjekk hva som står på SNL om hest. Har noen skrevet noe lignende?   

Diskusjonsoppgaver knyttet til skrivestrategier  

 • For å skrive gode, akademiske tekster må man både øve og prøve seg fram. På bakgrunn av hva dere kan om lesing og skriving, hvordan kan dere går frem for å unngå fellene Lars Nyre beskriver? 

 • Som nevnt må dere bestå noen skriftlige obligatoriske arbeidskrav for å kunne gå opp til eksamen. Ord og uttrykk dere vil møte på eksamen og i de obligatoriske arbeidskravene er ord som redegjøre, forklare, belyse, drøfte, vurdere og diskutere.  

 • Hva betyr disse ordene? Skriv ned individuelle forklaringer på hva du tror/mener disse betyr. Ta deretter en runde på dette i gruppa. Gå så til Norsk akademisk ordbok, SNL.no og Søk og skriv se hva som står der. Hva er likt hva er ulikt? 

Planlegg semestret Studieplanlegging  

Foruten å jobbe med skriving vil vi i dag at dere starter å planlegge semesteret. Å studere innebærer ikke bare å lese på egen hånd og/eller å jobbe i kollokviegruppa. Det innebærer også forelesninger og seminarundervisning. Gå til semestersiden til PED1001.  

 • Når og hvor skal dere ha første forelesning?  

 • Hvor mange forelesninger er det per uke?  

 • Når starter seminarene?  

 • Legg inn alle forelesninger/seminarer i kalenderne deres (outlook, minestudier, og privat kalender) 

 • Gjør det samme for emnet UVEXFAC10

 • Finn ut når de obligatoriske arbeidskravene skal leveres i begge emner. 

 • Legg det inn i kalenderen.  

 • Hvor mange uker er det til første innlevering? Andre? Tredje? Når er det lurt å begynne på disse? Diskuter i gruppa når dere vil starte og hvordan dere vil gå frem.  

 • Visualiser semesteret som en punktliste, tidslinje, skjema eller tankekart. Hva bør gjøres når? 

Oppsummeringsrunde 

Gå gjennom sjekklisten for dagen: 

 • Hva har gått bra i dag?  

 • Hva har vært mest nyttig?  

 • Lærte dere noe nytt?  

 • Er det noe dere fortsatt lurer på?  

Til i morgen: 

I dag har dere jobbet med å planlegge semesteret og dere har jobbet med det å skrive. I morgen skal dere jobbe mer konkret med å planlegge neste studieuke. På denne måten går vi fra makronivå til mikronivå. Dere trenger PC/mobil/nettbrett, samt penn og papir. Avtal når og hvor dere skal møtes, book grupperom og bli enige om hvem som skal være gruppeleder og referent.  

Har dere noen spørsmål i dag, ta gjerne kontakt med kollokviesentralen.

Ønsker dere tilbakemeldinger på arbeidet dere har gjort, har faglige spørsmål, eller ønsker veiledning til kollokviegruppen, send e-post til 1aar-ped@iped.uio.no 

Publisert 15. aug. 2021 16:30 - Sist endret 15. aug. 2021 16:35