UVEXFAC10 – Examen facultatum - utdanningsvitenskapelig variant.

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Spesielt om undervisning og eksamen Høst 2020: 

Gjennomføring av undervisning og eksamen høsten 2020 vil påvirkes av koronasituasjonen. Følg med på semestersiden for oppdatert informasjon!

 

Dette emnet gir en historisk og filosofisk innføring i sentrale pedagogiske spørsmål og innbyr til faglig diskusjon og tenkning med vekt på historiske og filosofiske perspektiver. Innføringen omfatter:

 • historie om barndom og oppvekst
 • grunnleggende trekk i oppdragelse
 • forholdet mellom pedagogisk praksis og samfunn

Hva lærer du?

Kunnskap

Innføringen gjør at du kan gjøre rede for grunntrekkene i:

 • hvordan oppdragelse, barndom og oppvekst konstitueres og forandres over tid
 • hva oppdragelse, danning og inkludering er, både historisk og nedfelt i institusjoner som barnehage og skole
 • forholdet mellom oppdragelse og danning til samfunn og demokrati

Ferdigheter

Du vil kunne:

 • forstå og sammenligne fagtekster i lys av begreper og teorier
 • diskutere pedagogiske spørsmål i lys av historiske og filosofiske perspektiver
 • anvende din faglige innsikt i drøfting av pedagogiske og utdanningspolitiske spørsmål

Generell kompetanse

Du vil:

 • øve deg i faglig tenkning og kommunikasjon, lese og skrive fagtekster, få innblikk i ulike akademiske sjangre
 • utvikle innsikt i forholdet mellom pedagogikk og politikk

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Overlappende emner

UVEXFAC10 overlapper med flere EXFAC-varianter arrangert både ved UiO og andre utdanningsinstitusjoner. Du kan lese mer om dette i Forskrift om studier og eksamener ved Universitetet i Oslo.

Det er ikke mulig å benytte mer enn en EXFAC-variant i en bachelorgrad i kultur- og samfunnsfag.

Undervisning

Undervisningen kan bestå av forelesninger og seminarer.

Obligatoriske komponenter:

Emnet har obligatoriske aktiviteter.

 • Krav og frister for den obligatoriske oppgaven blir gitt ved  studiestart hvert semester.
 • De obligatoriske aktivitetene må være levert/gjennomført og godkjent før du kan ta eksamen.
 • De kan gjennomføres enten i seminar eller som selvstudium.

Pensum: ca 750 sider.

Eksamen

Eksamen:

4-timers skriftlig eksamen.

Tidligere gitt eksamensoppgaver

Digital skoleeksamen

Skoleeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Inspera. Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Inspera.

Les mer om digital skoleeksamen.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Skjema for å søke om utsatt eksamen hentes i UV-studieinformasjon. 

Godkjent obligatorisk aktivitet er gyldig i 3 år, inkludert det semesteret de ble godkjent.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Høst 2020

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk