kollokvieoppgaver- 20 august

Introduksjonsdag 5 #Planlegg neste studieuke  

Oppgavene dere har gått igjennom i løpet av denne introduksjonsuken er ment gi dere et utgangspunkt for videre samarbeid fremover. I går jobbet dere med det store linjene (makroperspektiv) i dag skal dere forberede og planlegge en konkret studieuke (mikroperspektiv). Poenget med å sette dere inn i kollokviegrupper er å gi dere samtalepartnere og et sosialt og faglig nettverk. Klassiske kollokviegrupper er fullstendig studentstyrt, men nå første semester har vi laget ukentlige oppgavesett til dere i både PED1001 og UVEXFAC10. Dette er for å gi dere noe støtte og hjelpe dere med å organisere kollokviearbeidet nå i starten.  

Om dere har spørsmål angående kollokviegruppene eller noen spørsmål i løpet av deres arbeid sammen send det gjerne til 1aar-ped@iped.uio.no . I tillegg kommer det til å være kollokvieledere tilgjengelig i løpet av hele semesteret.  Har dere noen spørsmål i dag, ta gjerne kontakt med kollokviesentralen.

Oppsummering av introduksjonsuka  

Dere har nå øyeblikkelig avsluttet den første uken deres som studenter – bra jobba! Hvordan har det gått?  

 • Ta en kort runde hvor hver og en av dere sier litt om hva som har vært bra og hva som kunne vært annerledes. Spørsmål som kan være lure å ta i betraktning er for eksempel:  

 • Har dere lært noe nytt, og i tilfelle hva?  

 • Føler dere dere forberedt til å sette i gang? Hvorfor/hvorfor ikke? 

 • Er det noe dere har savna?  

 • Er det noe dere kunne gjort annerledes? Er det noe vi kunne gjort annerledes? 

 • Gå inn på UiOs sjekkliste for nye studenter. Gå gjennom lista sammen. Har dere fullført flere av punktene nå? Er dere klare til å studere ved UiO? 

 • Dobbeltsjekk at alle har registrert seg som studenter og meldt seg opp til undervisning og eksamen i Studentweb.  

Se dagens forelesning:  

Ta notater mens dere ser dagens forelesning. Når dere har sett den ferdig, sett av to minutter til å skrive ned: 

 • hvordan du sikrer at du får med deg innholdet i en forelesning  

 • hva du synes var de viktigste poengene  

 • noe du synes var uklart eller ikke helt forstod 

Del deretter hva dere har skrevet ned med de andre i gruppa. Diskuter hva dere har notert. Legg merke til om dere får mer forståelse for innholdet etter at dere har diskutert. Er det noe der er usikre er det bare å ta kontakt med oss på kollokvisentralen (klokkeslett) 

Planlegg neste uke 

Opprett et felles dokument og lag en arbeidsplan for kollokviegruppen til neste uke.  

 • Når og hvor har dere forelesninger? Hva er tema for forelesningene? Hva slags litteratur kan være relevant å lese før/etter de forskjellige forelesningene? 

 • Når og hvor skal dere ha seminarer? Hva slags litteratur kan være relevant å lese før/etter seminar? 

 • Når og hvor skal dere møtes for kollokvier? Hva skal dere ha forberedt og hva skal dere jobbe med? Hvordan skal dere kommunisere, og hvem skal ha ansvar for hva? (Gruppeleder, referent, booke rom, hvem tar med hvilke bøker og lignende) 

 • Diskuter hva slags studierelaterte aktiviteter dere kan organisere innad i kollokviegruppa. 

Hvordan booke rom  

1.Logg inn på deres UiO Outlook eller OWA (studentmail) for å reservere kollokvierom. Se UiO IT-tjenestens nettside.  

2.I Canvas vil dere finne Zoom-forelesningene, melde dere opp til seminarer og viktig informasjon fra emnet. Bruk anledningen til å utforske PED1001 og UVEXFAC10s Canvasrom 

 1. Bli enige om hvor og når dere skal ha kollokvie neste uke. Det er lurt å etablere en rutine, så book alltids et nytt rom før dere avslutter en kollokviegruppe. I Canvas vil det publiseres neste ukes oppgave ark for både PED1001 og UVEXFAC10. Det er lurt å se på disse så dere kan forberede dere til kollokviene. 

 1. I Canvas vil de ukentlige kollokvieoppgavene publiseres. Finn neste ukes oppgave til PED1001 og UVEXFAC10.  

Forarbeid til neste uke  

For at dere skal få så mye utbytte av kollokviearbeidet som mulig, vil vi at dere skal bli enige om en tekst i pensum som alle har lest til hver gang dere møtes. Dette gjør at dere selv kan være med å styre hva dere leser når, og dere vil få mer utbytte av å diskutere i kollokviegruppa dersom dere møter forberedt. 

 1. Se over oppgavearket til PED1001 og UVEXFAC10 for neste uke. Bli enige om når og hvor dere skal møtes, hvem som skal være gruppeleder og referent, og fordel forarbeid og forberedelser og . 

  Forarbeid til kollokvie i PED1001: 

Neste ukes tema i PED1001 er Hva er læring? Se på pensumlista, hvilke tekster er lurt å ha lest for å være forberedt til kollokviegruppa neste uke?  

For at dere skal få så mye utbytte av kollokviearbeidet som mulig skal dere nå bli enige om en tekst i pensum som alle har lest til neste gang. Dette gjør at dere selv kan være med å styre hva dere leser når, og dere vil få mer utbytte av å diskutere i kollokviegruppa dersom dere møter forberedt.  

Når dere leser, skal dere notere ned korte refleksjoner i stikkordsform som dere skal diskutere når dere møtes neste gang. En AHA!-refleksjon, en Hæ?-refleksjon og en hmmm...-refleksjon:  

•Noe du i teksten som fikk deg til å tenke over noe du ikke har tenkt over før, eller noe som gjorde at det gikk opp et lite lys (Aha!-refleksjon)  

•Noe du ikke forstod, eller som du synes var vanskelig å forstå (Hæ???-refleksjon) 

•Et (eller flere) spørsmål til teksten du har lyst til å diskutere (Hmmm...-refleksjon) 

Dette er for å gjøre det lettere å både komme i gang med lesingen, men også for at dere lettere skal komme i gang med faglige diskusjoner i kollokviegruppa neste uke. Disse refleksjonene klargjør også hva du er faglig trygg på, og hvor du kanskje må lese litt ekstra. Disse refleksjonene tar kort tid å gjøre og kan gi mye igjen dersom dere bruker de aktivt. Husk at ingenting er for dumt, for lett, for selvsagt eller for teit her.    

Forarbeid til kollokvie i UVEXFAC10: 

Neste ukes oppgaver er formulert med utgangspunkt i introduksjonskapitlet i Pedagogiske fenomener av Ole Andreas Kvamme, Tone Kvernbekk og Torill Strand (2016), samt Oppdragelse – noen grunnleggende mønstre (Hohr, 2016). Bli enige om hvem som leser hva. Når dere leser, skal dere notere ned korte refleksjoner i stikkordsform som dere skal diskutere når dere møtes. En Aha!-refleksjon, en Hæ???-refleksjon og en Hmmm...-refleksjon: 

•Noe du i teksten som fikk deg til å tenke over noe du ikke har tenkt over før, eller noe som gjorde at det gikk opp et lite lys (Aha!-refleksjon)  

•Noe du ikke forstod, eller som du synes var vanskelig å forstå (Hæ???-refleksjon) 

•Et (eller flere) spørsmål til teksten du har lyst til å diskutere (Hmmm...-refleksjon) 

NB: Dersom dere ikke har bøker. Gå på biblioteket og lån en fysisk utgave. Det går an å skanne inn bøker med for eksempel appen Lens (Microsoft). Ellers går det an å kjøpe brukt (finn, bookies, UV kjøp og salg på fb e.l.), eller nytt for eksempel på Akademika.  

NB: Husk å booke grupperom  og å bli enige om hvem som skal være referent og gruppeleder neste gang.   

Har dere noen spørsmål i dag, ta gjerne kontakt med kollokviesentralen . Eller send e-post til 1aar-ped@iped.uio.no. 

Ønsker dere tilbakemeldinger på arbeidet dere har gjort, har faglige spørsmål, eller ønsker veiledning til kollokviegruppen, send e-post til 1aar-ped@iped.uio.no 

 

Publisert 15. aug. 2021 16:42 - Sist endret 15. aug. 2021 16:42