Om forelesning, fagseminar og sentralen

Forelesning

For emnet PED1002, våren 2022 er det ikke obligatorisk å møte til forelesning, fagseminar eller sentralen.

Vi oppfordrer alle studenter som skal følge emnet å delta på det faglige tilbudet for å få mest mulig utbytte av studiene.

Fellesforelesninger holdes av forskjellige forelesere i et auditorie på Helga Engs hus med mindre annet er informert i timeplanen på emnets semesterside. Det vil bli lagt ut forelesningsmateriale i forbindelse med hver forelesning. Det blir ikke gjort videopptak av forelesninger og det er heller ikke mulig å følge forelesninger via zoom.

Fagseminar

Fagseminar holdes av faglig ansvarlig for emnet PED1002,  i et auditorie på Helga Engs hus med mindre annet er informert i timeplanen på emnets semesterside. Fagseminarene er åpne for alle studenter som følger emnet PED1002 og deltakelse er uten påmelding til hver gang. Det er en uformell setting hvor studentene kan komme for å jobbe og være sammen i et faglig fellesskap

Det blir ikke gjort videopptak av fagseminarene og det er heller ikke mulig å følge forelesninger via zoom.

Fagseminarer er en 4x 45 minutters uformell faglig og sosial møteplass mellom studenter og faglig ansvarlig på PED1002. 

Gjennom semesteret vil vi jobbe med ulike oppgaver knyttet til pensumlesing og de obligatoriske innleveringene, men også få besøk av fagpersoner som forelesere, bibliotekansatte, og administrasjonen ved Iped (om utveksling, valg av fordypning, praksis og så videre). Det vil også være mulig å bruke fagseminarene som lese- og skrivestue. Du som student vil ha stor innflytelse på hvordan disse seminarene blir gjennomført.

Sentralen

Sentralen vil finne sted på grupperom på Helga Engs hus to timer hver uke. Se timeplanen på emnest semesterside for tid og sted.

På sentralen kan du få hjelp til feks: faglig veiledning, hjelp til obligatorisk arbeidskrav, tips til akademisk skriving, pensumlesing og mye mye mer. Sentralen skal være et sted hvor du kan ta med deg laptopen din, bøker etc og bare sitte og skrive/lese med flinke veiledere tilstede om det er noe du lurer på.

 

 

 

Publisert 29. nov. 2021 14:42 - Sist endret 16. feb. 2022 14:39