Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

24. mai

Eksamensordning

Hjemmeeksamen.

Utlevering av oppgaven: 7. juni kl. 09:00

Innleveringsfrist: 9. juni kl. 16:00

Eksamenssystem:

Inspera – se veiledninger for digital eksamen

OBL1 Skriftlig oppgave

OBL2 Skriftlig oppgave

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

For praktisk informasjon om hvordan skoleeksamen blir gjennomført ved UiO, se kandidatinstruksen.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 30. sep. 2022 02:19