Frister for obligatorisk aktivitet

Alle deler av obligatorisk aktivitet knyttet til emnet PED1002 må være levert i tide og bestått for å ta eksamen i emnet våren 2022.

Det er kun legeerklæring / dokumenter sykdom som kan gi rett til utsatt innleveringsfrist.

Studenter som ikke leverer obligatorisk aktivitet til gitte frister vil miste muligheten til å ta eksamen i emnet PED1002 våren 2022.

OBLIG 1
   

14.03.22

kl 15:00

UTKAST av oblig 1 Leveres i PDF format, Canvas

14.03.22

kl 16:00

Hverandrevurderingen fordeles.

Hver student får automatisk tildelt to tilfeldige medstudenters besvarelse som skal hverandrevurderes etter gitte kriterier

blir automatisk fordelt canvas

18.03.22

kl 15:00

Hverandrevurdering av utkast skal være gjennomført.

Leveres i PDF format, Canvas og lastes opp til dine medstudenter i canvas som kommentar/vedlegg.

NB: du skal laste opp hverandrevurderingen både som oppgaveinnlevering og i canvas til dine medstudenter. Må være levert begge steder for å få denne delen av obligatorisk aktivitet godkjent.

28.03.22

kl 15:00

Endelig versjon av oblig1 Leveres i PDF format, Canvas

01.04.22

kl 15:00

Refleksjonsnotat Leveres i PDF format, Canvas
uke 15 Studenter får godkjent/ikke godkjent oblig1 i Canvas  
OBLIG 2
   

19.04.22

kl 15:00

UTKAST av oblig 2 Leveres i PDF format, Canvas

19.04.22

kl 16:00

Hverandrevurderingen fordeles.

Hver student får automatisk tildelt to tilfeldige medstudenters besvarelse som skal hverandrevurderes etter gitte kriterier

blir automatisk fordelt canvas

22.04.22

kl 15:00

Hverandrevurdering av utkast skal være gjennomført.

Leveres i PDF format, Canvas og lastes opp til dine medstudenter i canvas som kommentar/vedlegg.

NB: du skal laste opp hverandrevurderingen både som oppgaveinnlevering og i canvas til dine medstudenter. Må være levert begge steder for å få denne delen av obligatorisk aktivitet godkjent.

02.05.22

kl 15:00

Endelig versjon av oblig2 Leveres i PDF format, Canvas

06.05.22

kl 15:00

Refleksjonsnotat Leveres i PDF format, Canvas
uke 20 Studenter får godkjent/ikke godkjent oblig1 i Canvas  

 

Publisert 19. jan. 2022 09:33 - Sist endret 4. feb. 2022 13:49