Oblig 2

Alle deler av obligatorisk aktivitet må være levert i tide og bestått for å kunne ta eksamen i emnet PED1002 våren 2022.

Det er ikke mulig å levere obligatorisk aktivitet etter fristen med mindre det foreligger en legeerklæring eller sykemelding. For våren 2022 kan egenmeldingsskjema for PED1002 ved sykdom brukes.

Vi vil sålangt det lar seg gjøre, tilrettelegge for gjennomføring av obligatorisk aktivitet ved sykdom.

Oblig 2, PED1002 vår 2022:

Oppgavetekst 

Denne oppgaven skal gi deg øvelse i å sette faglige tekster fra pensum i sammenheng med aktuelle problemstillinger i samfunnet. Oblig 2 er en avansert oppgave og er derfor ment å være en fortsettelse av oblig 1. Det vil kanskje spare deg for arbeid å velge samme problemområde som i oblig 1, men du vil kanskje lære mer hvis du velger et nytt problemområde, fordi du da får jobbet med en større del av pensum. Hvis du velger samme problemområde, kan du gjerne velge nye kilder hvis du vil det.

I Oblig 2 skal du finne frem til en aktuell nyhetssak innenfor et av problemområdene fra oblig 1 – danning, utdanning eller oppdragelse og sosialisering – og diskutere nyhetssaken ut fra de tre pensumkildene du har valgt. Nyhetssaken bør ikke være mer enn to år gammel og kan hentes fra nettaviser (Aftenposten, Dagsavisen, NRK osv.) eller fagtidsskrifter (Bedre skole, Utdanningsnytt osv.). Her er noen eksempler på nyhetssaker:

https://www.utdanningsnytt.no/barnehage-barnehagelaerer-pedagogiske-programmer/vis-barnehagelaereren-tillit-og-gi-autonomien-tilbake/262301

https://www.utdanningsnytt.no/eksamen-grunnskole-utdanningsdirektoratet/utdanningsdirektoratet-anbefaler-a-avlyse-eksamen/310878

https://khrono.no/universitetenes-digitale-kompetanse-vil-ikke-bruke-ordet-tragisk-men/655661

Du trenger ikke bruke akkurat disse nyhetssakene.

Oppgaven skal bestå av tre deler:

1. En innledning som kort forklarer:

            - Hvilken problemområde du har valgt.

            - Hvilken nyhetssak du har valgt, og hvordan den henger sammen med problemområdet ditt

            - Hvilke pensumkilder du har valgt, og hvorfor de er nyttige for å diskutere nyhetssaken.

2. En hoveddel. Denne skal bestå av følgende:

            - En kort forklaring av hva nyhetssaken går ut på. Denne forklaringen skal ende opp i en pedagogisk relevant problemstilling i nyhetssaken. Med andre ord: En forklaring av hvorfor/hvordan nyhetssaken henger sammen med problemområdet ditt.

            - En diskusjon av problemstillingen ut fra pensumkildene du har valgt. Hvis du synes det passer, kan du gjerne dele denne diskusjonen opp i tre deler – en til hver av pensumkildene. Mens du skriver kan du ha dette spørsmålet i bakhodet: ”Hvordan kan pensumkilden lære oss mer om problemstillingen som kommer frem i nyhetssaken?”

3. En avslutning som oppsummerer kort hva som står i teksten din. Hvis du ønsker, kan du også skrive et par setninger om hva du har lært av å skrive oppgaven, hvilke spørsmål du ennå ikke har fått svar på, og/eller hvilke nye spørsmål arbeidet har gitt deg.

NB: Når du jobber med oppgaven bør du skrive hoveddelen først, så avslutningen, og innledningen helt til sist.

Formelle krav:

- 2000 ord ±10% (altså mellom 1800 og 2200 ord). Litteraturlista teller ikke med.

- APA-malen skal følges (referanser i løpende tekst og litteraturliste til slutt)

- Oppgaven skal leveres i PDF-format

- Oppgaven skal ha en tittel som du finner på selv

- Du kan gjerne jobbe sammen med andre, men du må levere en tekst bare du har skrevet

Publisert 4. feb. 2022 14:11 - Sist endret 4. feb. 2022 14:11