Om obligatorisk aktivitet

For å kunne ta eksamen i emnet PED1002 våren 2022 må du ha levert og bestått de obligatoriske aktivitetene

To obligatoriske innleveringer

For våren 2022 består de obligatoriske aktivitetetene på PED1002 av følgende:

OBLIG1:

a)Skriftlig oppgave

b)Hverandrevurdering

c)Refleksjonsnotat

OBLIG2:

a)Skriftlig oppgave

b)Hverandrevurdering

c)Refleksjonsnotat

Godkjent/ikke godkjent oblig

Alle delene av Oblig1 og Oblig2 må være levert til gitt tidspunkt/dato og må bestås for å kunne ta eksamen i emnet PED1002 våren 2022. Den obligatoriske aktiviteten blir vurdert til godkjent/ ikke godkjent i canvas.

Dersom en eller flere deler av obligatorisk aktivitet blir underkjent vil det bety at du ikke får ta eksamen i emnet PED1002 det inneværende semesteret.

Veiledning og tilbakemelding på obligatorisk aktivitet

Du kan få faglig veiledning og tilbakemelding på skriftlig innlevering av obligatorisk aktivitet ved å:

*komme innom sentralen hver uke

*stille spørsmål på fagseminar

*bestille individuell faglig veiledning med emneansvarlig (bestill tid ved å sende oss en epost: 1aar-ped@iped.uio.no)

Frister

Frister for innlevering og vurdering ligger under punktet som heter "Frister for obligatorisk aktivitet.

Oppgavetekstene til Oblig1 og Oblig2 vil legges på emnets semesterside så snart det er klart.

Utsatt innleveringsfrist for obligatorisk aktivitet

For emnet PED1002 er det følgende grunner som kan gi utsettelse på innleveringsfrist av obligatoriske aktiviteter:

*sykdom (med gyldig dokumentasjon. For våren 2022 kan du bruke egenmeldingsskjema for PED1002)

*død i nærmeste familie

*individuell tilrettelegging (må avtales med saksbehandler ved semesterstart og studenter må fremlegge gyldig dokumentasjon)

Eksempel på årsaker som ikke gir utsatt innleveringsfrist for obligatoriske aktiviteter:

*glemt innleveringsfrist

*deltidsjobb

*problemer med laptop/pc/mac

*ble ikke ferdig med oppgaven

 

 

 

Publisert 29. nov. 2021 14:44 - Sist endret 4. feb. 2022 13:26