Dette emnet er nedlagt

PED1120 – Flerkulturell pedagogikk med vekt på Pedagogisk psykologisk rådgivning

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet skal gi studentene en innføring i kunnskapsområder, forskningsarbeider og pedagogisk metodiske idéer med tanke på å forstå og arbeide med pedagogisk-psykologiske problemstillinger vedrørende tospråklige minoritetsbarn/minoritetselever.

Hovedtemaene vil være pedagogisk-psykologiske problemstillinger og aktuelle pedagogiske tiltak i tilknytning til barnas:

  • sosialisering
  • barnehageliv
  • tospråklig oppvekst
  • enspråklig eller tospråklig opplæring og læring

Hva lærer du?

Emnet tar sikte på å gi studentene innsikt i forskningsbaserte kunnskaper om flerkulturell pedagogiske og tospråklighetspedagogiske emner og pedagogisk-psykologiske problemstillinger vedrørende barnas språklige, begrepsmessige, kunnskapsmessige og sosiale utvikling, samt vansker innenfor disse utviklingsområdene.

Det tas også sikte på å hjelpe studentene med å utvikle forståelsesrammer og kjennskap til ulike strategier for pedagogisk-psykologiske utredningsarbeid, tiltak for tilpasset opplæring, intervensjonstiltak og utviklingsarbeid i barnehager og skoler med minoritetselever.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Du kan ikke ta eksamen i dette emnet uten å ha undervisningsopptak, dvs. plass på dette emnet. Se også informasjon under Vurdering og eksamen.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Generell studiekompetanse

Undervisning

Det er obligatorisk oppmøte første undervisningsdag. Dersom du blir syk eller på annen måte forhindret fra å møte første gang, må du ta kontakt med emnets administrasjonsansvarlige for å avtale at du kan beholde plassen. Du finner kontaktinformasjon til emnets administrasjonsansvarlige under kontaktinformasjon på semestersiden.

Obligatorisk oppmøte er nødvendig for at vi skal få oversikt over studentmengden på kurset. Samt at dere da vil få en gjennomgang av undervisningsopplegg, pensum og studiekrav.

Forelesninger, seminar og arbeid med og muntlig presentasjon av oppgaver i løpet av kurset.

Det forventes aktiv deltakelse.

Eksamen

Arbeidskrav (obligatoriske komponenter):

1. To oppgaver som arbeides med i gruppe på 2-3 studenter

2. Drøftinger på bakgrunn av notater fra gruppearbeid.

Frist for arbeidskrav bekjentgjøres ved semesterstart.

Du må ha undervisningsopptak på dette emnet for å gjennomføre kravene.

Begge arbeidskrav må være fullført og godkjent før studentene kan fremstille seg til eksamen.

Begge arbeidskrav og eksamen må gjennomføres samme semester.

Informasjon om ny eksamen: Dersom du allerede har godkjente obligatoriske komponenter i dette emnet, kan du gå opp til ny eksamen uten å ha undervisningsopptak neste gang det er ordinær eksamen på dette emnet. Ordningen er gjeldende fra og med vår 2008. Maksimalt antall forsøk er 3 ganger. Oppmelding til ny eksamen gjøres direkte til studieadministrasjonen ved PFI, ikke via Studentweb.

Eksamen:

4 t. individuell skriftlig eksamen.

Hva gjør du hvis du blir syk og ikke kan levere/møte til fristen/eksamen?

Tidligere eksamensoppgaver

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Karakter settes på grunnlag av skriftlig eksamen.

Annet

Minimum 5, maksimum 30 studenter.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Fra og med høstsemesteret 2008 vil dette emnet ikke tilbys. Emnet erstattes helt med PED2120.

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk

Kontakt

UV-studieinfo