Dette emnet er nedlagt

Sensorveiledning

SENSORVEILEDNING PED2100 H 2018

Det forventes en redegjørelse for både transaksjonsmodellen og tilknytningsteorien, men det er viktig med en grundig drøfting av hvordan voksne kan bidra til både trygg og utrygg tilknytning hos barn. En god besvarelse vil kjennetegnes ved at denne delen er forankret i teori og forskning som er presentert under transaksjonsmodellen og tilknytningsteorien slik at det blir en rød tråd i argumentasjonen. Det er relevant å trekke inn teori om samspill og temperament selv om det ikke er nevnt i oppgaveteksten.

Oppgaven har svært god pensumdekning gjennom kapittel 1 og 9 i boka Spedbarnsalderen, og det kan være aktuelt å trekke inn andre kapitler som for eksempel kapittel 6 om samspill og samspillsvansker og kapittel 8 om emosjoner og temperament.  Studentene har fått tilbud om å følge en forelesning om transaksjonsmodellen og en om tilknytning (begge 2x45 min) under emnet PED1001 på vårt nye bachelorstudium.

Publisert 21. des. 2018 13:52 - Sist endret 21. des. 2018 13:52