Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

12. november

Eksamensordning

Hjemmeeksamen.

Utlevering av oppgaven: 15. oktober kl. 09:00

Innleveringsfrist: 26. november kl. 13:00

Eksamenssystem:

Inspera – se veiledninger for digital eksamen

Gruppe oppgave

Skriftlig framlegg til diskusjon

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 21. jan. 2020 12:36