Obligatorisk aktivitet 1 og frister

  • Skriv et nyhetsbrev om utdanningspolitikk og reformarbeid slik det kommer til uttrykk gjennom tekster, teknologier og/eller ulike praksiser som angår skolen
  • Brevet skal kunne deles ut til deltakere på Skolelederdagen 13. september 2019 hvor du også er velkommen til å delta (husk påmelding)https://www.uv.uio.no/ils/om/aktuelt/arrangementer/skolelederdagen/index.html
  • I arbeidet skal du bygge på utdanningspolitiske dokumenter og historiske/empiriske studier som omhandler utviklingstrekk og «det siste nye» av reformer og endringer.
  • Du skal jobbe i gruppe med andre medstudenter (4 – 5 personer) og det skal fremgå av nyhetsbrevet hvem som har skrevet hva.
     
  • Anvend en mal for nyhetsbrev som du kan velge når du åpner word eller et tilsvarende program:
- Første side beskriver reformen
- Andre og tredje oppsummerer relevant faglitteratur (anvend pensum)
- Fjerde side oppsummerer aktuelle tiltak som er planlagt eller satt ut i verk for å realisere reformen i praksis

Nyhetsbrevet skal bestå av både tekst og bilder. Gratis tilgjengelige bilder finner du blant annet her:

 

For å få obligatorisk aktivitet 1 godkjent må du:

  • Samarbeide med andre om å lage et nyhetsbrev som kan deles ut på Skolelederdagen 13. september.
  • Levere nyhetsbrevet på Canvas innen fredag 6. september kl.13.00.
Publisert 23. mai 2019 12:13 - Sist endret 22. aug. 2019 12:04