Pensum/læringskrav

Kunnskapssyn

Bjørnsrud, Halvor: Skoleutvikling – tre reformer for en lærende skole, 2009. Oslo. Gyldendal Akademis, Kap. 6 – 10. (100 sider)

 

Om lærerrollen, lærerprofesjonalitet m.v. (klassiske og nyere tekster)

Hargreaves, Andy: Lærerarbeid og skolekultur. Læreryrkets forandring i en postmoderne tidsalder, 1996. Oslo. Adnotam Gyldendal. Kap 1 – 4 og 8 – 11 (ca. 200 sider)

Stenhouse, Lawrence: An Introduction to Cuirriculum Research and Development, 1975. London. Heinemann. Kap1, 6, 7, 9 og 10 (70 sider)

 

Problembasert læring (PBL)

Pettersen, Roar C.: Kvalitetslæring i høgre  utdanning. Innføring i problem- og praksisbasert didaktikk, 2005. Oslo. Universitetsforlaget. Kap. 5 – 8.( 95 sider.)

 

Interaksjon i klasserommet/ klasseromsprosesser

Ogden, Terje: Kvalitetsskolen, 2004. Oslo Gyldendal Akademisk. Kap 3, 5, 7 (ca. 75 sider)

Øzerk, Kamil: Et sampedagogisk perspektiv på skolefaglig læring, 2004 i Solstad, Karl J. & Thor O. Engen (red.): En likeverdig skole for alle? Om likeverd og mangfold i grunnskolen, Oslo. Universitetsforlaget. s. 236 – 259 (23. sider)

 

Evaluering

Lysne, Anders: Karakterer og kompetanse: Stridstema i norsk skolehistorie. Bind 1: Utviklingen fram til 1970-årene, 1999. Haslum. AVA-forlag. Kap 1, 2, 3, 20, 21 (61 sider)

Elektronisk tilgjengelig

 

Læringsmiljø

Roland, Erling (2014): Mobbingens Psykologi. Kva kan skolen gjøre? 2. utgave.

Kap 3, 5, 7 – 12, 18 – 20 (124 sider)

 

Til sammen: 748 sider

Antall studenter:

 


Det kan dessverre forekomme feil og mangler i pensumlisten. Ved endringer vil dette bli bekjentgjort på emnesiden.


 

Oppdatert november 2017

Publisert 10. nov. 2017 14:17 - Sist endret 10. nov. 2017 14:17