PED4051 – Veiledning

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Veiledingsteori, supervision, rådgivning, coaching.

Hva lærer du?

Kunnskapsmål

  • studentene skal ha kjennskap til veiledingsvirksomhet og retninger/tradisjoner primært innen undervisningsveiledning, i norsk og internasjonal sammenheng

Ferdighetsmål

  • studentene skal kunne vurdere sammenhenger mellom slike retninger og tradisjoner innen rådgiving, mentoring, coaching osv på den ene siden, og
    mer grunnleggende (lærings)psykologisk teoritilfang på den annen.

Generell kompetanse

  • Etter endt kurs skal studentene ha kunnskap om og innsikt i bruk av veiledning innen lærerutdanning, overfor nye lærere, og senere i læreres yrkeskarriere, samt noe kjennskap til veilednings/rådgivningsprosesser i andre yrkessammenhenger.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Ingen obligatoriske krav ut over opptakskrav til master i pedagogikk eller tilsvarende. Anbefaler gjennomført første semester av studieretning KUL.

Studenter med opptak til master i pedagogikk, studieretning KUL har forttrinnsrett til emnet. Andre studenter kan opptas ved kapasitet.

Undervisning

Det tilbys et seminar på ca. 10 timer, med veksling mellom forelesninger og seminarer med framlegg fra deltakerne.

Undervisningen kan organiseres i bolker eller gjennom hele semesteret og vil bli tilpasset timeplanen for studieretningen.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Studiekrav: skriftlig hjemmeoppgave på mellom 8-10 sider med selvvalgt tema.

Frist for innlevering av studiekrav kunngjøres i begynnelsen av semesteret.

Deltakelse og undervisning og levering av studiekrav skal skje i samme semester. Studenter som stryker og som ønsker å ta eksamen på nytt, eller studenter som ønsker å forbedre karakter, kan levere studiekrav på nytt uten å gjennomføre undervisningen på nytt.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Studiekravet er grunnlag for sensur. En sensor

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Deltakelse, undervisning og levering av studiekrav skal skje i samme semester. Studenter som stryker og som ønsker å ta eksamen på nytt, eller studenter som ønsker å forbedre karakter, kan levere studiekrav på nytt uten å gjennomføre undervisningen på nytt.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

5

Nivå

Master

Undervisning

Undervisning i emnet tilbys siste gang vår 2019.

Eksamen

Eksamen i emnet tilbys siste gang vår 2020.

Undervisningsspråk

Norsk