Dette emnet er nedlagt

LSS4090 – Masteroppgave, Lesing og skriving i skolen

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Masteroppgaven skal være et selvstendig vitenskapelig arbeid med relevans for fagområdet. Arbeidet skal omfatte planlegging og gjennomføring av et forskningsprosjekt og rapportering av dette gjennom en masteroppgave hvor du viser innsikt i aktuell forskning, teorier og metoder med relevans til oppgavens problemstilling. Oppgaven kan omfatte en empirisk undersøkelse eller være et rent teoretisk arbeid. Du kan knytte masteroppgaven til et faglig utviklingsarbeid eller et evalueringsprosjekt.

Hva lærer du?

Gjennom arbeidet med masteroppgaven skal du tilegne deg vitenskapelig kompetanse for kritisk vurdering av relevant forskning innen lesing og skriving og for selv å kunne gjennomføre forskning.

Kunnskaper
Du opparbeider avansert kunnskap innen aktuell forskning, teorier og metoder med relevans til oppgavens problemstilling.

Ferdigheter
Du kan analysere eksisterende teorier, metoder og fortolkninger innen fagområdet. Du gjennomfører et selvstendig, avgrenset forsknings- eller utviklingsprosjekt under veiledning.

Generell profesjonell kompetanse
Gjennom arbeidet med masteroppgaven skal du tilegne deg vitenskapelig kompetanse for kritisk vurdering av relevant forskning og for selv å kunne gjennomføre forskning. Du kan kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner både med spesialister og til allmennheten.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Adgang til undervisning krever at 1. år av masterstudiet i Lesing og skriving i skolen er gjennomført, med fordypning 1.-7. trinn eller 5.-10. trinn.

Undervisning

Undervisning:
Det kan arrangeres spesielle kurs knyttet til ulike deler av masteroppgavearbeidet som f.eks. bruk av programvare for analyse av data, presentasjon og formidling av eget forskningsprosjekt.

Veiledning:
Arbeidet med masteroppgaven skjer under veiledning. Det gis inntil 10 timer veiledning eksklusiv veileders tid til forberedelse og etterarbeid, inntil 12 timer når to skriver sammen Veiledningen gis både i gruppe og individuelt. Veiledning gis normalt i masterstudiets andre år og er obligatorisk.

En student som får karakter F / Ikke bestått på masteroppgaven, kan etter søknad levere oppgaven til sensur for 2. gang - i omarbeidet utgave

Informasjon om veiledertildeling, veilederavtale, endring av veilederavtale etc.

Eksamen

Eksamen er innlevering av en skriftlig masteroppgave.

Emnet LSS4010 - Forskningsmetode 1.-7. trinn og 5.-10. trinn og NOR4145 - Prosjektseminar for masterprogram i lesing og skriving i skolen / LSS4145 Prosjektseminar må være bestått før oppgaven kan leveres inn for sensur.

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Kommisjonen består av to sensorer, hvorav minst en er ekstern. Veileder kan ikke være en av disse. Hovedveileder skal delta i sensurmøtet, og er pliktig til å gi kommisjonen informasjon som kan ha betydning for sensuren. Dette kan for eksempel være opplysninger om kandidatens arbeid, eller føringer som veileder har lagt på kandidaten. Veileder deltar ikke i karakterfastsettelsen. Kommisjonen skal i fellesskap komme fram til enighet om karakteren. Ved eventuell uenighet oppnevnes en ny kommisjon.

Begrunnelse og klage

Fakta om emnet

Studiepoeng

40

Nivå

Master

Undervisning

Over to semestre, oppstart hver høst

Eksamen

Vår og høst

Undervisningsspråk

Norsk