Undervisningsplan

DatoUndervises avStedTemaKommentarer / ressurser
14.01.2008Turid Weiby, Ingvill Malmin og Ivar Morken  Man kl. 10:15 - 12:00 Aud 1 HE  Orientering om studiet  Ivar Morken foreleser om sosialisering etter at orienteringen er ferdig.

 

15.01.2008Ivar Morken   Tir kl. 12:15 - 14:00 Aud 1 HE  Sosialisering. Språklig og kognitiv utvikling 
 • Haugen (red.): Barn og unges læringsmiljø 2. s15-48
 • Hundeide: Barns livsverden. s13-29
 • Tetzchner m.fl.: Barns språk. s249-258
 
21.01.2008Oddvar Hjulstad  Man kl. 10:15 - 12:00 Aud 1 HE   Kommunikasjon og sosialisering  Dysthe, O (2001): "Sosiokulturelle teoriperspektiv på kunnskap og læring" i Dysthe, O. (red.) : Dialog, samspel og læring. (Kompendium)35 s.

Hundeide, K. (2003): Barns livsverden – sosiokulturelle rammer for barns utvikling. 185s.

Rommetveit, R. (1996): " Læring gjennom dialog. Ei sosiokulturell og sosiokognitiv tilnærming til kunnskap og læring. (Kompendium)15s.  

22.01.2008Marianne Lind  Tir kl. 12:15 - 14:00 Aud 1 HE  Språk og kommunikasjon  Kristoffersen, K. E, Simonsen, H. G. og Sveen, A (red.) (2005): Kap. 1, 2 og 7 
28.01.2008Marianne Lind   Man kl. 10:15 - 12:00 Aud 1 HE   Språk og kommunikasjon   Kristoffersen, K. E, Simonsen, H. G. og Sveen, A (red.) (2005): Kap. 4 og 6 
29.01.2008Marianne Lind  Tir kl. 12:15 - 14:00 Aud 1 HE   Språk og kommunikasjon   Kristoffersen, K. E, Simonsen, H. G. og Sveen, A (red.) (2005): Kap. 5 
04.02.2008Arnfinn Vonen  Man kl. 10:15 - 12:00 Aud 1 HE   Lingvistikk  Kristoffersen, K. E, Simonsen, H. G. og Sveen, A (red.) (2005): Kap. 1 og 14 
05.02.2008Arnfinn Vonen  Tir kl. 12:15 - 14:00 Aud 1 HE   Sosiolingvistikk  Kristoffersen, K. E, Simonsen, H. G. og Sveen, A (red.) (2005): Kap. 16  
12.02.2008Randi M. Sølvik  Tir kl. 12:15 - 14:00 Aud 1 HE   Sosial læring- friluftsliv, en alternativ læringsarena   
14.02.2008Arnfinn Vonen   Tor. kl. 10:15 - 12:00 Aud 1 HE  Sosiolingvistikk  Kristoffersen, K. E, Simonsen, H. G. og Sveen, A (red.) (2005): Kap. 16

NB! Forelesning avlyst. Nytt forelesningstidspunkt: Fredag 15/2 kl 12:15-14:00 i Aud.2,HE

 

18.02.2008Oddvar Hjulstad  Man kl. 10:15 - 12:00 Aud 1 HE  Kommunikasjon og sosialisering  Dysthe, O (2001): "Sosiokulturelle teoriperspektiv på kunnskap og læring" i Dysthe, O. (red.) : Dialog, samspel og læring. (Kompendium)35 s.

Hundeide, K. (2003): Barns livsverden – sosiokulturelle rammer for barns utvikling. 185s.

Rommetveit, R. (1996): " Læring gjennom dialog. Ei sosiokulturell og sosiokognitiv tilnærming til kunnskap og læring. (Kompendium)15s. 

19.02.2008Bente Hagtvedt  Tir kl. 12:15 - 14:00 Aud 1 HE  Språkstimulering   
25.02.2008    Ingen forelesning i uke 9 og 10  Praksis i uke 9 og 10 for studenter på bachelorprogrammet i spesialpedagogikk (SPED2020) 
10.03.2008Gunnvor Dalby Vea  Man kl. 10:15 - 12:00 Aud 1 HE   Læring gjennom dialog   
11.03.2008Gunnvor Dalby Vea   Tir kl. 12:15 - 14:00 Aud 1 HE   Læring gjennom dialog    
18.03.2008  PÅSKE     
25.03.2008Anne-Lise Rygvold  Tir kl. 12:15 - 14:00 Aud 1 HE   Barns språkutvikling   
31.03.2008Anne-Lise Rygvold  Man kl. 10:15 - 12:00 Aud 1 HE   Barns språkutvikling   
01.04.2008Anne-Lise Rygvold  Tir kl. 12:15 - 14:00 Aud 1 HE   Barn og språkvansker   
07.04.2008Anne-Lise Rygvold  Man. kl. 10:15 - 12:00 Aud 1 HE  Barn og språkvansker   
08.04.2008Erna Horn  Tir kl. 12:15 - 14:00 Aud 1 HE   Barns språkutvikling/observasjon   
14.04.2008Ivar Morken  Man kl. 10:15 - 12:00 Aud 1 HE   Språk og sosialisering i minoritets- og migrasjonsperspektiv   Innlevering obligatorisk teorioppgave. Gjelder ikke for programstudenter som deltar i PBL-grupper i emnet SPED2020  
15.04.2008Anna Valborg Mikkelsen   Tir kl. 12:15 - 14:00 Aud 1 HE   Språk og sosialisering hos tunghørte, døvblitte og cocliaimplantat   
21.04.2008Turid Horgen  Man kl. 10:15 - 12:00 Aud 1 HE      
22.04.2008Turid Horgen  Tir kl. 12:15 - 14:00 Aud 1 HE   Sosial og emosjonell utvikling i forhold til språk i et samspillsperspektiv   
28.04.2008Bente Kristiansen  Man kl. 10:15 - 12:00 Aud 1 HE   Synets betydning for språk, kommunikasjon og sosialisering   
29.04.2008Snorre Ostad  Tir kl. 12:15 - 14:00 Aud 1 HE   Språkets betydning for matematikkopplæring  Vi kommer innom tre hovedpunkter: (1) Språkets forankring til matematikk som fag. (2) Språk som virkemiddel i opplæringen. (3) Relasjoner (comorbiditet) mellom skriftspråkvansker og matematikkvansker.

  

05.05.2008Sol A Lyster  Man kl. 10:15 - 12:00 Aud 1 HE   Språkets betydning for lese- og skriveopplæring   
06.05.2008Odd-Inge Schröder  Tir kl. 12:15 - 14:00 Aud 1 HE   Døve og sterkt tunghørte: språk, kommunikasjon og sosialisering  Min disposisjon er

Forelsningens disposisjon:

 • 1. Innledning om spesialpedagogenes betydning for informasjon og veiledning.
 • 2. Presentasjon av meg selv
 • 3. Definisjoner på døvhet/hørselshemming - ordbruk
 • 4. Døvehistorikk
 • 5. Språk og hørsel
 • 6. Tegnspråk
 • 7. Tolketjeneste
 • 8. Tekniske hjelpemidler
 • 9. Litteratur

Relevant pensum: Falkenberg, E. S. og Hoem, K. M. (2004): Hørselshemming 

13.05.2008    Lesedag    
19.05.2008    Lesedag   
20.05.2008    Lesedag   
04.06.2008    Eksamen   
Publisert 27. nov. 2007 16:19 - Sist endret 7. feb. 2008 15:02