Til alle studenter på 2. året i bachelor i spesialpedagogikk

Det har denne våren blitt gjort noen endringer i emnet SPED3000 Lærevansker og særskilte behov i et system- og individperspektiv. Fra og med høsten 2013 vil vurderingsformen på emnet være som følger:

-To 6 timers individuelle skriftlige prøver. En eksamen ved slutten av høstsemesteret og en ved slutten av vårsemesteret.
-En individuell semesteroppgave som leveres i vårsemesteret.

De tre eksamenskomponentene, to individuelle 6 timers prøver og en semesteroppgave, teller likt i den samlede karakteren for emnet.


mvh
Administrasjonen ved ISP

Publisert 6. mai 2013 13:50