Beskjeder

Publisert 27. apr. 2015 09:55

Forelesningstidspunktet mandag 27. april er tatt ut av timeplanen. Resten av forelesningene på SPED1010 dette semesteret er satt opp med tema og forelesere ut semesteret.

Publisert 9. apr. 2015 13:57

Vi presiserer at oppgaven som skal leveres fredag den 10.april i Fronter skal leveres med navn, og ikke med kandidatnummer. Både oppgave-malen og fukseerklæringen står det kandidatnummer, men dette er generelle maler, og dere skal altså skrive navn i stedet. Lykke til med oppgaven!

Publisert 23. mars 2015 09:40

Se timeplan for endringer !

Publisert 25. nov. 2014 12:17

Fra 16. januar 2015 kl. 9 kan du søke om opptak i Studentweb for våren 2015. Det er første-mann-til-mølla og du får svar med en gang om du får plass.