Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

30. april

Eksamensordning

Skriftlig eksamen.

Tid: 14. mai kl. 09:00 (6 timer).

Sted:

Du må sjekke hvor du skal møte i Studentweb, siden det er flere eksamenslokaler.

Eksamenssystem:

Inspera – se veiledninger for digital eksamen

OBL - Arbeidskrav

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 30. jul. 2021 19:20