Semesterside for SPED3000 - Vår 2005

Det er kommet spørsmål om hva slags kompetanse Reynell-kurset gir. Det er et sertifiseringskurs som gir dere rett til å gjøre denne testen. Dette gjelder også de som ikke går videre på master. God pinse og 17.mai!

13. mai 2005 15:21

Husk innlevering av prosjektrapporter 19.mai innen kl. 15.00 i tre eksemplarer. Rapportene legges i posthylla til Synne (spør i ekspedisjonen om dere ikke finner den). I tillegg må dere selv levere en kopi til responsgruppa.

13. mai 2005 11:42

Reynellkurs 31.mai og 1.juni. Info om sted og tidpunkt finnes på detaljert undervisningsplan. Påmelding innen 25.mai i ekspedisjonen, 4.etasje.

4. mai 2005 02:00