Semesterside for SPED3000 - Vår 2006

PBL-framlegg i vårsemesteret:

Case nr 4.: Gruppe 4 og 6 har framlegg 22.01. Case nr 5.: Gruppe 8,9 og 10 har framlegg 19.02

30. okt. 2006 14:53

Info (etter spørsmål fra student): praksis og pbl er uavhengige obligatoriske komponenter og det regnes derfor fravær i dem hver for seg.

25. okt. 2006 16:53