Dette emnet er nedlagt

Semesterside for SPED4000 - Høst 2010

De følgende bøkene har fått nye utgave:

  • Sattler (2008), "Asessment of Children". Denne utgaven inneholder informasjon om WISC IV og WPPSI III. Vi vil senere komme tilbake til de utvalgte kapitlene i denne boken.

  • Egan, G. (2007), "The Skilled Helper". Denne boken er sentrale ift "challenging skills". Her kan dere velge å lese de kapitlene som er viktige ift eksamensbesvarelse til våren 2011.

15. okt. 2010 17:06

UiO rekrutterer nå studenter som studentrekrutterere (skolebesøk).

Søknadsfrist er 15.oktober.

6. okt. 2010 11:31

Arbeidskrav 1 og 2

Dere finner her arbeidskrav 1 og 2, disse ligger også på Fronter under undervisningsmappen.

Arbeidskrav 1

Arbeidskrav 2

28. sep. 2010 17:51