Semesterside for SPED4010 - Høst 2007

Forskningsetiske retningslinjer

  • Forskningsetiske retningslinjer for samfunnsvitenskap, humaniora, juss og teologi er elektronisk publisert på nettsidene til NESH/ Den nasjonale forskningsetiske komite:www.etikkom.no Se forøvrig litteraturlisten/SPED4010

24. okt. 2007 11:02