Semesterside for SPED4010 - Høst 2008

Vedr. veilederavtalen

  • Det er ikke nødvendig å legge ved et eksemplar av prosjektplanen når dere leverer til adm. på instituttet, vi har jo allerede fått 2 eksemplarer av planen! (Veilederavtalen er felles for hele fakultetet, så vi kan ikke endre i teksten).

9. des. 2008 09:40

Informasjon om Vintersamlingen 23.-25.februar 2009

  • Samlingen er tilbud til studenter som får tildelt veileder høsten 2008. Program er lagt ut i beskjedfeltet SPED4090/høst 2008.

  • Informasjon om påmelding (på e-post) legges ut i januar 2009 i beskjedfeltet SPED4090/vår 2009.

8. des. 2008 14:15

Veiledertildeling

  • Fordelingen av veiledere (SPED4090/masteroppgaven) ferdigstilles nå. Tildelingsbrev og veilederavtale sendes ut i slutten av uke 49. Veilederne vil samtidig få kopi av brevet og prosjektplanen.

2. des. 2008 13:15