Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

 

IT og ledelse

Skaff deg kompetanse i teknologi, ledelse, organisasjon og strategi: Du kan ta emner enkeltvis eller et helt masterprogram.


Brukerkurs i strålevern for arbeid med åpne radioaktive kilder

Kurset skal sikre at de som arbeider med radioaktive kilder har de nødvendige kunnskaper om strålevern og radioaktivitet, slik at arbeidet skjer i henhold til gjeldende lover og forskrifter.


Brukerkurs i strålevern for offshore-industri

Kurset skal sikre at de som arbeider med radioaktive kilder har de nødvendige kunnskaper om strålevern og radioaktivitet, slik at arbeidet skjer i henhold til gjeldende lover og forskrifter.


Geofag: Etter- og videreutdanning for lærere - Geofag i skolen

Geofag omfatter emner fra flere fagområder som geologi, geofysikk og naturgeografi. De færreste lektorer har faglig kompetanse i alle emnene som inngår i programfaget. Studiet tilbys av Institutt for geofag i samarbeid med Naturfagsenteret.


Etter- og videreutdanning ved Institutt for biovitenskap

IBV tilbyr kurs til lærere i biologi i den videregående skolen, men kursene er åpne for lærere i naturfag på alle nivåer og for alle andre interesserte.

Publisert 29. mai 2010 00:36 - Sist endret 7. apr. 2016 11:47