Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

IT og ledelse

Skaff deg kompetanse i teknologi, ledelse, organisasjon og strategi: Du kan ta emner enkeltvis eller et helt masterprogram.


Brukerkurs i strålevern for arbeid med åpne radioaktive kilder

Kurset skal sikre at de som arbeider med radioaktive kilder har de nødvendige kunnskaper om strålevern og radioaktivitet, slik at arbeidet skjer i henhold til gjeldende lover og forskrifter.


Brukerkurs i strålevern for offshore-industri

Kurset skal sikre at de som arbeider med radioaktive kilder har de nødvendige kunnskaper om strålevern og radioaktivitet, slik at arbeidet skjer i henhold til gjeldende lover og forskrifter.


Geofag: Etter- og videreutdanning for lærere – Geofag i skolen

Geofag omfatter flere fagområder som geologi, geofysikk og naturgeografi. De færreste lektorer har faglig kompetanse i alle fagområder som inngår i programfaget. Studiet var et tilbud fra Institutt for geofag i samarbeid med Naturfagsenteret. Studiet er nå nedlagt.


Etter- og videreutdanning ved Institutt for biovitenskap

IBV tilbyr kurs til lærere i biologi i den videregående skolen, men kursene er åpne for lærere i naturfag på alle nivåer og for alle andre interesserte.

Publisert 29. mai 2010 00:36 - Sist endret 14. jan. 2021 11:44