Studieopphold i utlandet

Bachelorgraden i Midtøsten-studier med arabisk har et obligatorisk utenlandsopphold i fjerde semester. Gjennom et semester i utlandet kan du tilegne deg språkkunnskaper, et kontaktnettverk og internasjonal erfaring.

Når kan jeg reise på utveksling?

Alle studenter på Midtøsten-studier med arabisk må reise til et fastsatt sted i 4. semester, som en del av emnet ARA2010 – Arabisk D.

Etter fullført bachelorgrad kan du ta emnene ARA3110 og ARA3120. Emnene omfatter intensiv språkundervisning på videregående nivå ved et universitet eller en annen godkjent utdanningsinstitusjon i Midtøsten 6 eller 12 måneder. IKOS tilbyr emnene, men du må selv søke til utdanningsinstitusjonen i Midtøsten, samt organisere alt det praktiske.

Hvor kan jeg reise på utveksling?

På det obligatoriske utenlandsoppholdet i ARA2010 - Arabisk D velger du mellom å reise til Egypt eller til Jordan. IKOS har avtale med TAFL Center ved Alexandria University, Egypt og med Qasid Institute i Amman, Jordan.

IKOS tilrettelegger for utveksling i forbindelse med det obligatoriske utenlandsoppholdet. Dersom du skal studere i utlandet utover det obligatoriske utenlandsoppholdet bør du reise til et sted du kan ta emner i arabisk språk for å unngå forsinkelser i bachelorgraden. I tillegg er du selv ansvarlig for å sørge for at emnene du tar på utveksling kan inngå i bachelorgraden, og søke om å få dem godkjent og innpasset. Du er også ansvarlig for å ordne og organisere alt det praktiske selv.

Hvordan søker jeg om å reise på utveksling?

Mer informasjon om det obligatoriske utenlandsoppholdet finner du via emnebeskrivelsen til ARA2010 - Arabisk D.

HF har en egen ressursside for delstudier i utlandet.

Kontakt

Ved spørsmål, send en e-post til studentinfo@ikos.uio.no

 

Publisert 6. mars 2014 13:28 - Sist endret 18. mars 2022 14:35