Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

ARA2010 - Arabisk D er et emne på 40 studiepoeng som strekker seg over to semestre. Undervisningen starter på vårsemesteret med et obligatorisk utenlandsopphold i Midtøsten. Påfølgende høstsemester fortsetter undervisningen ved UiO med en avsluttende skriftlig og muntlig eksamen. 

Undervisningen fordeler seg slik:

 • 30 studiepoeng i vårsemesteret
 • 10 studiepoeng i høstsemesteret

Gjennom hele semesteret blir studentene trent i å lese, skrive, snakke og lytte på både standard- og dialektarabisk. Emnet integrerer begge språkvariantene gjennom en kommunikativ tilnærming til fremmedspråkundervisning. Tekstene i læreverket gir også en dypere innføring i arabisk kulturkunnskap. Temaene som dekkes i emnet strekker seg fra medier, politikk og kultur til dagligliv. Når du har tatt dette emnet, kan du argumentere, gjengi fortellinger i fortid og nåtid, samt takle uforutsette komplikasjoner som oppstår under samtaler.  

Informasjon om det obligatoriske utenlandsoppholdet.

Hva lærer du?

Du forventes å nå nivå B1-B2 i henhold til CEFR-skalaen. Du vil lære å:

 • kunne gjenkenne og aktivt bruke nye grammatiske strukturer 2
 • snakke lenge om flere emner på både standard- og dialektarabisk gjennom gruppeaktiviteter i klassen
 • videreutvikle lese- og lytteferdighetene dine ved hjelp av autentiske tekster og videoer
 • forbedre skriveferdighetene dine gjennom å skrive lengre tekster
 • analysere lange og komplekse setninger på standardarabisk
 • bruke en arabisk-engelsk ordbok effektivt

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer. Emnet er ikke åpnet for enkeltemnestudenter.

NB! I tillegg til vanlig emneoppmelding i Studentweb, må du søke instituttet om opptak til studieoppholdet i utlandet. Detaljert informasjon blir gitt i undervisningen i ARA1030 - Arabisk C.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

ARA1030 - Arabisk C

Overlappende emner

Undervisning

Høsten 2020: Undervisningen vil følge retningslinjene for smittevern som følge av Covid-19.

Det fremkommer av detaljert timeplan på semestersiden hvilke undervisningsaktiviteter som eventuelt tilbys digitalt. 

Kravet om obligatorisk oppmøte bortfaller for all undervisning i ARA2010 høsten 2020, men vi anbefaler sterkt at du følger all undervisning.


Vårsemesteret

Høstsemesteret

Totalt 6 timer undervisning i uken

Du må være innstilt på jevn og god studieinnsats, og aktiv deltagelse i undervisningen. Det forventes at du gjør lekser gitt i Canvas og møter forberedt til undervisningen. Det legges opp til gruppearbeid og regelmessige tilbakemeldinger.

Obligatoriske aktiviteter i vårsemesteret

 • Obligatorisk oppmøte på minst:
  • 80% av undervisningen ved språkskolen
 • Interne prøver ved språkskolen:
  • Prøvene må bestås

Obligatoriske aktiviteter i høstsemesteret

 • Obligatorisk oppmøte på minst:
  • 30 av 36 forelesninger/seminarer
 • Innlevering av tre obligatoriske prosjektoppgaver
  Informasjon om oppgavene og innleveringsfristene vil bli gitt i undervisningen og i Canvas. Du må levere arbeidene til gjeldende frister, og er selv ansvarlig for å sette deg inn i kravene for de obligatoriske aktivitetene. 

Det gis ikke fritak fra de obligatoriske aktivitetene i ARA2010 - Arabisk D.

Gyldig fravær

Har du gyldig fravær fra undervisningen utover fraværsgrensen, må du sende inn søknad og levere dokumentasjon.

Slik søker du om gyldig fravær på obligatorisk aktivitet/obligatorisk oppmøte.

Eksamen

Eksamen i ARA2010 - Arabisk D blir avholdt i høstsemesteret:

 • 4-timers skriftlig skoleeksamen (70%)
 • Muntlig eksamen (30%) 

Skriftlig skoleeksamen må være bestått for kvalifisere til muntlig eksamen. Resultatene fra skriftlig skoleeksamen og muntlig eksamen utgjør en samlet karakter for ARA2010 - Arabisk D (40 studiepoeng). 

Du må oppfylle kravet om obligatorisk aktivitet for å kunne gå opp til eksamen.

Sensorveiledninger.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Med unntak av de oppgaver som skal besvares på arabisk, skrives eksamensbesvarelsene normalt på engelsk eller norsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

40

Nivå

Bachelor

Undervisning

Over to semestre, oppstart hver vår

OBS! Grunnet COVID-19 er emnet erstattet av ARA2011 våren og høsten 2021.

Eksamen

Hver høst

OBS! Grunnet COVID-19 er emnet erstattet av ARA2011 våren og høsten 2021.

Undervisningsspråk

Arabisk, engelsk og norsk