Studieretningen tar ikke opp nye studenter

Hvorfor velge denne retningen?

Har du lyst til å lese Amoz Oz’ eller David Grossmans litterære og politiske skrifter på originalspråket? Ønsker du direkte tilgang på muntlige og skriftlige kilder til forståelse av dagens Midtøsten? Vil du lese originaltekstene til en sentral verdensreligion, direkte og ufiltrert? Eller ønsker du å studere et semittisk språk som gir deg tilgang til en stor gruppe av beslektede språk, alle med en spennende lingvistisk struktur? Alle disse mulighetene har du på studieretningen Midtøsten-studier med hebraisk.

Midtøsten-studier med hebraisk er en studieretning både for deg som er interessert i dagens Israel og landets plass i Midtøsten, og for deg som er interessert i språkhistorie og språkvitenskap. Derfor er det to kombinasjonsmuligheter innen studieretningen. I begge utgjør opplæring i moderne hebraisk og områdeemner i Midtøsten-studier kjernen. Denne kan du kombinere med et kulturfag eller et samfunnsfag, men det er også mulig å kombinere fordypningen I hebraisk og Midtøsten-studier med et annet språk.

Hovedvekten i begge kombinasjonene ligger på intensiv opplæring i hebraisk. Språkstudiene gir deg muligheten til aktivt å bruke hebraisk-språklige kilder, både muntlige og skriftlige. Språk er et vindu til samfunn og kultur og gir deg utdypet forståelse av enkelte begreper og komplekse konsepter innenfor det området du studerer. Det gjelder særlig i et område der lov og kultur har en sterk forankring i religiøse begreper. For å ha utbytte av dette bør du ha en viss sans for grammatikk og evne til å tilegne deg et helt nytt ordforråd.

Et semester med språkstudier ved et lærested i Israel er en obligatorisk del av Midtøsten-studier med hebraisk. Oppholdet gir deg gode muligheter for å lære hebraisk muntlig og skriftlig. I tillegg kommer du i kontakt med et land som kan betraktes som en smeltedigel mellom forskjellige etnisiteter, religioner og kulturer (jødedom, kristendom og islam).

Områdestudiet om Midtøstens samfunn og kultur vil gi deg kunnskaper om både historie og dagens samfunn. Du vil også få anledning til å gå i dybden på et selvvalgt tema innenfor landets litteratur, populærkultur og religion.

Om du velger innføring i et kulturfag eller samfunnsfag som det tredje elementet, eller et språk nummer to, er opp til deg, dine interesser og karriereplaner. Et kulturfag eller samfunnsfag gir deg de analytiske rammene og metodeverktøyene du trenger for å forstå Israel og Midtøsten. Kombinasjonen med to språk gir deg imidlertid innfallsporten til et spennende lingvistisk studium og innblikk i en fascinerende språkstruktur som skiller seg fra det som er typisk for indoeuropeiske språk.

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 24. aug. 2020 09:33