Studieretningen tar ikke opp nye studenter

Studieopphold i utlandet

Et utenlandsopphold er din mulighet til å investere i unik kompetanse for ditt fagfelt. Gjennom et semester eller år i utlandet kan du tilegne deg språkkunnskaper, et kontaktnettverk og internasjonal erfaring.

Når kan jeg dra?

Alle studenter på Midtøsten-studier med hebraisk  må som del av emnet HEB2110 - Hebraisk 3+4 ha et obligatorisk opphold i Israel. Dersom du ønsker å studere i utlandet utover dette anbefaler vi at dette gjennomføres i studieløpets femte eller sjette semester. Du kan ta emner innenfor de godkjente 40-gruppene på programmet. Vi anbefaler at du tar alle de obligatoriske emnene ved UiO.

Hvor kan jeg dra?

Dersom du ønsker å studere i utlandet ut over dette, foreligger det en rekke utvekslingsavtaler mellom UiO og universiteter over store deler av verden. Du kan for eksempel studere ved:

Publisert 6. mars 2014 14:50 - Sist endret 25. aug. 2015 10:52