Midtøsten-studier med hebraisk (studieretning)

Har du lyst til å lese Amoz Oz’ eller David Grossmans litterære og politiske skrifter på originalspråket? Ønsker du direkte tilgang på muntlige og skriftlige kilder til forståelse av dagens Midtøsten? Vil du lese originaltekstene til en sentral verdensreligion, direkte og ufiltrert? Eller ønsker du å studere et semittisk språk som gir deg tilgang til en stor gruppe av beslektede språk, alle med en spennende lingvistisk struktur? Alle disse mulighetene har du på studieretningen Midtøsten-studier med hebraisk.

Studieretningen hører til programmet

Asia- og Midtøsten-studier (bachelor)

Programevaluering 2016

Kontakt oss

Har du spørsmål om studieretningen?