Hva lærer du?

En kandidat med bachelorgrad i India-studier med Hindi

Kunnskap

 • kan snakke, forstå, lese og skrive moderne hindi på et middels høyt nivå
 • har kunnskap om viktige trekk ved Indias historie, samfunn og kultur
 • har førstehåndskunnskap om India gjennom et lengre opphold i landet
 • har kunnskap om forskjellige tilnærminger til Indias historie, religiøse mangfold og politiske kultur
 • kan holde seg oppdatere på muntlig og skriftlig hindi
 • har kunnskap om ulike litterære sjangere og språkhistorien til hindi
 • har grunnleggende kunnskap om Vestens filosofi- og vitenskapshistorie og om humanioras fagtradisjoner og plass i samfunnet
 • har faglig bredde gjennom valgt støttegruppe i kultur- /samfunnsfag. Støttegruppen kan brukes til å belyse forhold ved indisk kultur og samfunn.

Ferdigheter

 • kan anvende sentrale teorier og metoder for analyse av indisk kultur, samfunn, historie og språk
 • kan lese og tolke tekster på hindi og reflektere over de utfordringer oversettelse byr på språklig og kulturelt
 • kan innhente og vurdere hindi og engelskpråklig stoff fra bibliotek, databaser, internett og andre kilder
 • Kan bruke elektroniske og andre ordbøker i hindi språk

Generell kompetanse

 • har kunnskap om forskningsetiske problemstillinger i studiet av India
 • kjenner og forholder seg til krav om akademisk redelighet; sitat- og kildehenvisninger
 • kan arbeide alene og i gruppe, i kortere eller lengre tidsperioder, med å planlegge og fullføre oppgaver etter gitt problemstilling om India og hindi språk.
 • kan gi skriftlig og muntlig fremstilling av argumenter, resonnementer og konklusjoner i tilknytning til indisk kultur og samfunn.
 • kan gi og ta kritikk både skriftlig og muntlig, i form av veiledning og kommentering av andres arbeider.

 

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 5. apr. 2016 14:12