Studieopphold i utlandet

Universitetet i Oslo tilbyr utvekslingsplasser ved renommerte universiteter over store deler av verden. Bachelorgraden i India-studier med hindi har et obligatorisk utenlandsopphold i 4. semester. Det er mulig å reise på utveksling ut over dette, men da må du være proaktiv.

Når kan jeg dra?

Alle studenter på India-studier med hindi må reise ut i 4. semester, som del av emnet HIN2010 - Hindi D. Du kan ta emner innenfor 40-gruppene som utvekslingsstudent. Vi anbefaler at du tar de obligatoriske emnene ved UiO.

Hvor kan jeg dra?

Det obligatoriske studieoppholdet i 4. semester må studentene tilbringe i India. Dersom du ønsker å studere i utlandet ut over dette, foreligger det en rekke utvekslingsavtaler mellom UiO og universiteter over store deler av verden. Du kan for eksempel studere ved:


Slik gjør du det

  • Alle utvekslingsavtaler
  • Søknadsfrister og hvordan du søker
  • Visum, godkjenning og annen praktisk informasjon

Utveksling ved UiO

Publisert 10. mars 2014 16:12 - Sist endret 5. mars 2018 14:08