Ledig stilling som forskningsassistent

Kjære studenter,

Jeg skal ansette en forskningsassistent som betales på timebasis. Oppgavene består i praktisk tilrettelegging for seminarer på Zoom, kontakt med eksterne innledere basert utenfor Norge, oppdatere nettsider, enkel webdesign i Squarespace, kommunikasjon i sosiale medier, skanning av bøker, legge inn referanser i EndNote (inkludert fra kinesiske kilder) og administrative oppgaver.

Studenter på BA- og MA-nivå kan søke. Du må være student på Kinastudier fram til og med vårsemesteret 2022 eller lenger, dvs gå første eller andre år på BA eller første år på MA-programmet. Dersom du har planlagt utvekslingsopphold til Kina i denne perioden, kan du likevel søke (du vil ikke kunne gjøre jobben fra Kina, men jeg kan finne en erstatning). Kontorplass på gruppekontor, men for tiden hjemmekontor.

Assistenten vil jobbe for Heidi Østbø Haugen på prosjektet "Brokering China's Extraversion" på IKOS. Omfanget vil variere med aktivitetsnivået i prosjektet og hva koronasituasjonen tillater, og vil være 100-200 timer per semester. Timelister leveres månedlig. Lønn etter UiOs standardsatser (rundt 200 kr/timen, avhengig av formell kompetanse).

Kvalifikasjoner:

- Svært gode skriftlige kommunikasjonsferdigheter på engelsk.

- Gode skriftlige og muntlige kommunikasjonsferdigheter på norsk.

- Nøyaktighet.

- Kjennskap til EndNote eller vilje til å sette seg inn i programmet før du starter.

- Erfaring med webpublisering.

- Evne til å jobbe selvstendig for å løse tekniske og administrative utfordringer.

Hvordan søke?

Send en epost til h.o.haugen@ikos.uio.no der du beskriver din motivasjon for å søke. Legg ved CV og en referanse fra et tidligere arbeidsforhold (blir kun kontaktet etter et eventuelt intervju). De mest aktuelle kandidatene blir intervjuet på Zoom.

Søknadsfrist: 7. november.

 

Hilsen

Heidi Østbø Haugen

Professor of China Studies

Department of Culture Studies and Oriental Languages University of Oslo Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=zacwlVcAAAAJ&hl=en

PI of European Research Council project: www.brokex.org

Publisert 30. okt. 2020 13:17 - Sist endret 30. okt. 2020 13:17