Studieopphold i utlandet

Bachelorgraden i Kinesisk med Kina-studier har et obligatorisk utenlandsopphold i tredje semester til Beijing. Gjennom et semester i Kina får du en unik mulighet til å fordype deg i kinesisk språk, kultur og historie.

Når kan jeg reise på utveksling?

Alle studenter på Kinesisk med Kina-studier må reise på utveksling til Kina i 3. semester, som en del av emnet KIN2010 - Kinesisk C.

Etter fullført bachelorgrad kan du ta emnene KIN3110 og KIN3120 - Kinesisk F og G. Emnene omfatter intensiv språkundervisning på videregående nivå ved et universitet i Kina eller på Taiwan. 

Hvor kan jeg reise på utveksling?

I tredje semester drar alle studenter på Kinesisk med Kina-studier til Peking University. 

Det er mulig å reise på utveksling utover dette. Universitetet i Oslo kan tilby utvekslingsplasser ved renommerte universiteter over store deler av verden. Vi gjør oppmerksom på at du bør reise til et sted du kan ta emner i kinesisk språk for å unngå forsinkelser i bachelorgraden. I tillegg er du selv ansvarlig for å sørge for at emnene du tar på utveksling (som ikke er en del det obligatoriske utenlandsoppholdet) kan inngå i bachelorgraden, og søke om å få dem godkjent og innpasset.

Hvordan søker jeg om å reise på utveksling?

Mer informasjon om det obligatoriske utenlandsoppholdet finner du via emnebeskrivelsen til KIN2010 - Kinesisk C.

HF har en egen ressursside for delstudier i utlandet.

Kontakt

Ved spørsmål, send en e-post til studentinfo@ikos.uio.no

Publisert 23. jan. 2014 12:07 - Sist endret 21. des. 2021 14:53