Studieopphold i utlandet

Et utenlandsopphold er din mulighet til å investere i unik kompetanse for ditt fagfelt. Gjennom et semester eller år i utlandet kan du tilegne deg språkkunnskaper, et kontaktnettverk og internasjonal erfaring.

Når kan jeg dra?

Alle studenter på Midtøsten-studier med tyrkisk må reise ut i forkant av 3. semester (juni-august), som del av emnet TYR2110 - Tyrkisk 3.

Dersom du ønsker å studere i utlandet utover dette anbefaler vi at dette gjennomføres i studieløpets femte eller sjette semester. Du kan ta emner innenfor de godkjente 40-gruppene. Vi anbefaler at du tar alle de obligatoriske emnene ved UiO.

Hvor kan jeg dra?

Det obligatoriske studieoppholdet før 3. semester må studentene tilbringe i Tyrkia. Dersom du ønsker å studere i utlandet ut over dette, foreligger det en rekke utvekslingsavtaler mellom UiO og universiteter over store deler av verden. Du kan for eksempel studere ved:

Du kan også velge andre studiesteder i Europa, Asia, Sør- og Nord-Amerika, Australia eller Afrika.


Slik gjør du det

  • Alle utvekslingsavtaler
  • Søknadsfrister og hvordan du søker
  • Visum, godkjenning og annen praktisk informasjon

Utveksling ved UiO

 

 

Publisert 6. mars 2014 13:56 - Sist endret 24. apr. 2017 14:04