Oppbygging og gjennomføring

Studieløpet består av 180 studiepoeng som på studieretningen Midtøsten-studier med tyrkisk fordeler seg slik:

  • fordypning i tyrkisk, 80 studiepoeng
  • områdekunnskap, 40 studiepoeng
  • støttegruppe i kultur- eller samfunnsfag, 40 studiepoeng
  • exphil og exfac, 20 studiepoeng

Anbefalt studieløp

6. semester TYR3020 – Tyrkisk F MØNA3000 – Bacheloroppgave i Midtøstenstudier Emner i et kultur-/samfunnsfag
5. semester TYR3010 – Tyrkisk E Emner i et kultur-/samfunnsfag Emner i et kultur-/samfunnsfag
4. semester TYR2010 – Tyrkisk D
3. semester TYR1030 – Tyrkisk C MØNA2503 – Modern Turkey: Politics, Cultures, People Emner i et kultur-/samfunnsfag
2. semester TYR1020 – Tyrkisk B MØNA2507 – Gunpowder Empires: Ottomans, Safavids and Mughals EXFAC03-MESA – Exfac for Midtøsten- og Sørasia-studier
1. semester TYR1010 – Tyrkisk A MØNA1000 – Midtøsten: Permanent krise? Hvordan forstå Midtøsten EXPHIL03 – Examen philosophicum
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

Studenter som fikk opptak til og med høsten 2018 finner anbefalt studieløp her.

Fordypning i tyrkisk

Fordypningsgruppen på 80 studiepoeng i tyrkisk omfatter et obligatorisk opphold i fjerde semester i Tyrkia. 

Områdekunnskap

Kultur- eller samfunnsfag

Støttefaget i kultur- eller samfunnsfag skal gi et bredere teoretisk og metodologisk grunnlag i studiet. Du kan velge mellom følgende 40-grupper:

Dersom du ønsker veiledning vedrørende valg av støttefag eller ønsker å ta ett annet fag enn det som er anbefalte, ta kontakt med studiekonsulenten på studieretningen

 40-gruppper på UiO    

Merk at du ikke kan sette sammen din egen 40-gruppe, men må forholde deg til de obligatoriske og valgfrie emnene som allerede finnes i 40-gruppen. Emner som inngår i flere emnegrupper gir kun uttelling én gang.

Vitnemål og grad

Studiet leder fram til graden: Bachelor i Asia- og Midtøsten-studier.

Vitnemålet blir utstedt når du har avlagt emner som til sammen oppfyller kravene til en grad. Les mer om vitnemål.

Emne- og semestersider

Klikk deg inn på hvert emne (se i tabellen ovenfor) for å finne blant annet:

  • Timeplan
  • Tid og sted for eksamen
  • Pensum og læringskrav

Studiekvalitet

Studieprogrammer og emner blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle studiekvaliteten.

Publisert 5. des. 2019 13:09 - Sist endret 16. sep. 2020 14:08