Oppbygging og gjennomføring

Studieløpet består av 180 studiepoeng som på studieretningen Midtøsten-studier med tyrkisk fordeler seg slik:

  • fordypning i tyrkisk, 80 studiepoeng
  • områdekunnskap, 40 studiepoeng
  • støttegruppe i kultur- eller samfunnsfag, 40 studiepoeng
  • exphil og exfac, 20 studiepoeng

Programmet tilbyr en egen variant av exfac: EXFAC03-MESA

Anbefalt studieløp

6. semester MØNA3000 – Bacheloroppgave i Midtøstenstudier Emner i et kultur-/samfunnsfag
5. semester Emner i et kultur-/samfunnsfag EXPHIL03 – Examen philosophicum/EXFAC03-MESA
4. semester TYR2120 – Tyrkisk 4 Emner i områdekunnskap
3. semester TYR2110 – Tyrkisk 3 MØNA1000 – Midtøsten: Permanent krise? Hvordan forstå Midtøsten
2. semester TYR1120 – Tyrkisk 2 EXPHIL03 – Examen philosophicum/EXFAC03-MESA
1. semester TYR1110 – Tyrkisk 1 MØNA2503 – Modern Turkey: Politics, Cultures, People
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

Fordypning i tyrkisk

Fordypningsgruppen på 80 studiepoeng i tyrkisk omfatter et obligatorisk sommerkurs i Tyrkia.

Områdekunnskap

Kultur- eller samfunnsfag

Støttefaget i kultur- eller samfunnsfag skal gi et bredere teoretisk og metodologisk grunnlag i studiet. Du kan velge mellom følgende 40-grupper:

Merk at du ikke kan sette sammen din egen 40-gruppe, men må forholde deg til de obligatoriske og valgfrie emnene som allerede finnes i 40-gruppen. Emner som inngår i flere emnegrupper gir kun uttelling én gang.

Ønsker du veiledning i valg av 40-gruppe? Kontakt studiekonsulenten.

 

Vitnemål og grad

Studiet leder fram til graden: Bachelor i Asia- og Midtøsten-studier.

Vitnemålet blir utstedt når du har avlagt emner som til sammen oppfyller kravene til en grad. Les mer om vitnemål.

Emne- og semestersider

Klikk deg inn på hvert emne (se i tabellen ovenfor) for å finne blant annet:

  • Timeplan
  • Tid og sted for eksamen
  • Pensum og læringskrav

Studiekvalitet

Studieprogrammer og emner blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle studiekvaliteten.

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 18. sep. 2019 14:32