Hvorfor velge dette programmet?

Programmet har to studieretninger: én for gresk og én for latin. I studiet tilegner du deg kunnskaper i språk og tekst på avansert nivå. På denne måten vil  din innsikt i den antikke kulturen øke.

På programmet studerer du det klassiske språket du har valgt, ut fra lingvistiske, litterære og kulturelle vinklinger. Sammenlignet med bachelornivået vil du på master få fordypning gjennom spesialiserte emner og masteroppgaven, men også større overblikk gjennom omfattende lesning av forskjellige tekster. En viktig side ved studiet er å bli kjent med latin og gresk som forskningsfag. Dette oppnår du særlig ved å delta på Klassisk seminar og gjennom arbeidet med masteroppgaven.

Masterstudiet er todelt. Den ene delen består av emner hvor du studerer gresk eller latinsk språk og litteratur, særlig gjennom omfattende lesning av originaltekster. Det er også i en viss grad mulig å velge emner fra andre fag, eller du kan reise på utveksling.

Masteroppgaven utgjør den andre delen. Masteroppgaven er et selvstendig, skriftlig arbeid på 25-50 sider (med et omfang på 30 studiepoeng).

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 23. juni 2020 12:22