Studieopphold i utlandet

Et utenlandsopphold er din mulighet til å investere i unik kompetanse i ditt fagfelt. Vi har utveklsingsavtaler med en rekke universitet som er ledende innenfor klassiske språk, og som tilbyr relevante emner som utfyller de som tilbys ved UiO. Gjennom et semester eller et år i utlandet kan du også tilegne deg spåkkunnskaper, et kontaktnettverk og internasjonal erfaring. Med en slik erfaring vil du få en bedre og bredere forståelse av faget, og du vil også få en kompetanse som fremtidige arbeidsgivere vil verdsette.

Når kan du dra?

Vi anbefaler utenlandsopphold i andre semester.  Er du usikker på når og hvor du skal reise, ta kontakt med studiekonsulenten på klassisk

Hvor kan du reise?

latinister:

gresister:

klassikere:

Se alle instituttets avtaler her. I tillegg til våre avtaler har både HF og UiO avtaler som kan være interessante for deg. Alle avtalene ved UiO finner du på de sentrale sidene for utveksling, se lenke i siste avsnitt på denne siden.

Stipendordninger

I tillegg til stipendordningen som Lånekassen har, finnes det flere ekstra stipender.

Reiser du på en Erasmus-avtale eller Nordplus-avtale vil du motta et ekstra stipend i måneden. Erasmus+ gir ca 350 EUR i måneden (pre 2017) og Nordplus ca 200 EUR i måneden i tilligg til et eget reisestipend. 

Om en utvekslingsavtale er Erasmus + eller Nordplus står på nettsiden for utvekslingsavtalen.

Lånekassen har også et eget språkstipend om du ønsker å ta språkkurs i forkant av studiet.

 


Slik gjør du det

  • Alle utvekslingsavtaler
  • Søknadsfrister og hvordan du søker
  • Visum, godkjenning og annen praktisk informasjon

Utveksling ved UiO

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 17. apr. 2018 16:38