Jobb og videre studier

Med en fullført en mastergrad i klassiske språk, kan du enten velge å gå ut i arbeidslivet eller søke deg videre til doktorgradsstudier. For deg som velger å gå ut i arbeidslivet, er undervisning, offentlig forvaltning og kulturliv de mest aktuelle bransjene.

Hva gjør tidligere studenter?

  • kirchhoff-karl-kristian-200x212 Seniorrådgiver

    – At man har mestret noe komplisert betyr at man kan takle andre vanskelige ting. I tillegg har klassiske filologer et sett med referanserammer som få andre har tilgang til, sier Karl Kristian Kirchhoff. Han har master i latin og jobber i Helsedirektoratet.

  • gilbert-paal-rykkja-200x243 Stipendiat

    Språkkompetansen er uvurderlig når jeg jobber med de antikke tekstene som utgjør hovedkilden i forskninga mi, sier Pål Rykkja Gilbert, som er klassisk filolog og stipendiat ved NTNU.

De viktigste bransjene

Masterkandidater fra Det humanistiske fakultet jobber i disse bransjene:

​​Graf: utdanning og skoleverk 23 prosent; *kulturlivet 19 prosent; media, forlag og kommunikasjon 13 prosent; offentlig forvaltning 10 prosent; interesseorganisasjoner 10 prosent; forskning og utvikling 6 prosent; interesseorganisasjoner 6 prosent; næringslivet 5 prosent; andre bransjer 14 prosent. Kilde: UiOs kandidatundersøkelse 2018.

Hvor mange som jobber i hvilken bransje varierer med hvilket studieprogram kandidatene har tatt. Det var ikke mange nok som svarte på forrige kandidatundersøkelse fra Klassiske språk til å få en pålitelig bransjeprofil for dette spesifikke programmet.

*Kulturlivet er en samlekategori for «Arkiv, bibliotek, museum» og «Kunst, kultur og kreative næringer». 

 

Smarte valg underveis i studiene

På masterprogrammet i klassiske språk kan du få relevant arbeidslivserfaring underveis ved å hospitere på et bibliotek eller arkiv som del av graden. Deltakelse i faggruppens forskningsseminar over minst to semestre gir deg dessuten innblikk i ulike forskningsdebatter innenfor klassiske fag og forbereder deg for doktorgradsstudier. Du kan også skrive masteroppgave i samarbeid med en ekstern virksomhet. Det kan gi innsikt i temaer og spørsmål virksomheten er opptatt av, og gi deg et verdifullt nettverk som kan være nyttig når du skal søke jobb senere.

Videre studier

Vil du bli lærer søker du opptak til:

Ønsker du en forskerkarriere kan du søke opptak til: