Hva lærer du?

På denne studieretningen lærer du grunnleggende kunnskap om organismene som finnes i saltvann og ferskvann, og om samspillet mellom fysisk-kjemiske miljøfaktorer og biologiske prosesser i de akvatiske økosystemene.

Du vil lære om moderne analysemetoder som anvendes innen forskning og miljøovervåking. Disse metodene kan brukes til å studere hvordan forurensning og annen menneskelig påvirkning påvirker det akvatiske systemet, fra elver og innsjøer til kyst og hav.

Du finner felles beskrivelse av læringsmål og læringsutbytte på programsiden Hva lærer du?.

Publisert 22. des. 2016 12:21 - Sist endret 7. juli 2017 13:56