English version of this page

Marinbiologi og limnologi (studieretning)

Vil du vite mer om hav og ferskvann som livsmiljø og naturgode, organismene som finnes der og hvordan de samspiller med hverandre og påvirkes av miljøfaktorer og klima? Da er studieretningen for Marinbiologi og limnologi noe for deg.

Studieretningen hører til programmet

Biovitenskap (master - to år)